admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. marta 2009

KIRIDŽIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 16. 12. 1982. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 17.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KIRIDŽIĆ IVANA, advokatski pripravnik kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 03. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

IVETIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 27. 12. 1980. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6, stan 70.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika IVETIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Ivetić Mladena, advokata u Kikindi, sa danom 26. 03. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RAKIĆ RADOVAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 12. 1978. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RAKIĆ RADOVAN, advokatski pripravnik kod Popović Časlava, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 03. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TOMIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 27. 02. 1957. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Sonje Marinković 5, ulaz 2. stan 12.

PEKIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 30. 05. 1981. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 38, stan 3.

ROGANOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 09. 12. 1979. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 1.

JOVIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 10. 08. 1981. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 1.

POLJAKOVIĆ DAFNA GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 22. 11. 1967. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Mirka Bogovića 32.

TOMIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 07. 1970. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Fruškogorska 169.

ALIŠIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 09. 03. 1981. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Kralja Petra Prvog 10.

MAJSTOROVIĆ Ž. BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 01. 09. 1976. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 8.

DRINČIĆ BUDIMIR, diplomirani pravnik, rođen 27. 02. 1959. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 22.

GUNJIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 29. 04. 1974. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miletićeva 11.

BANIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 03. 11. 1979. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 5/II.

ŠEVO NADA, diplomirani pravnik, rođena 31. 10. 1978. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dr Ribara 13/4, stan 55.

LESKOVAC MILICA, diplomirani pravnik, rođena 22. 08. 1960. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 82/3.

ĐURAN MILIĆ EMINA, diplomirani pravnik, rođena 26. 04. 1978. godine upisuje se 27. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 94.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ BRANKO, rođen 08. 06. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bajić Dobroslava, advokata u Subotici, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEKANOVIĆ STIPAN, rođen 19. 06. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Pekanović Olge, advokata u Somboru, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FILIPOVIĆ ALEKSANDRA, rođena 28. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Maletić Vladislava, advokata u Rumi, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ VLADIMIR, rođen 13. 05. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SRDIĆ DANIJELA, rođena 04. 05. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SILAĐI MIKLOŠ, rođen 16. 12. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zedi Valerije, advokata u Bečeju, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ OLIVER, rođen 28. 08. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Juhas Šamu Erike, advokata u Mužlji, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TANASKOVIĆ VLADO, rođen 27. 07. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČOLEVIĆ SINIŠA, rođen 05. 05. 1985. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 03. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine daje saglasnost na ugovor o osnivanju “Ortačkog advokatskog društva MILIĆ, Novi Sad”, sa sedištem u Novom Sadu, Vuka Karadžića 31, s obzirom da je ugovor u skladu sa Zakonom o advokaturi.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TATIĆ ČEDOMIR, advokat u Zrenjaninu sa danom 08. 03. 2009. godine, usled smrti.
Golijanin Vojin, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JELOVAC RADA, advokat u Sivcu sa danom 22. 10. 2008. godine, usled potpunog gubitka radne sposobnosti.
Lančuški Đorđe, advokat u Sivcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DRAGOJERAC ZORICA, advokat u Pančevu sa danom 23. 03. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Moldovan Neda, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STANKOVIĆ MIRKO, advokat u Beloj Crkvi sa danom 29. 01. 2009. godine, usled potpunog gubitka radne sposobnosti.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Miroslavljević Stojanović Svetlana, advokat u Beloj Crkvi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TOMIĆ UZELAC BILJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 09. 04. 2009. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Tomić Željko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SUVARA BRANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 03. 2009. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TRBOVIĆ MIRJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 03. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da će MAJSTOROVIĆ ŽIVAN, advokat u Rumi, biti privremeno odsutan počev od 06. 03. 2009. godine.
Kocan Biljana, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 02. 03. 2009. do 01. 03. 2010. godine.
Stanivuković Goran, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠIJAN TATJANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 26. 03. 2009. godine.
Tankosić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MUŠICKI DOROTEJA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 19. 02. 2009. godine.
Gnatenko Andrić Tatjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUJOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 10. 03. 2009. godine.
Zrnić Nenad, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Mandić Milena, advokat u Rumi promenila prezime, koje sada glasi JEFTIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vukašin Danica, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi KONSTANTINOVIĆ.

Uzima se na znanje da je DAMJANOVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu dana 28. 02. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Veselinović Predraga, advokata u Novom Sadu dana 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da se Truhar Želimir, advokat u Sremskoj Mitrovici razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Ognjanović Dragomira, bivšeg advokata u Sremskoj Mitrovici.

Vidić Manastirac Vidosava, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Ognjanović Dragomira, bivšeg advokata u Sremskoj Mitrovici.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TONKOVIĆ JOSIP, advokat u Subotici, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Bajmok, Trg Maršala Tita 7, počev od 01. 04. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je OSTOJIĆ ŽIVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Tolstojeva 43-suteren, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je DIMITRIĆ JOVO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar kneza Miloša 4A, počev od 16. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOV MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 44, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ROŠU DOREL, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 6/1, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MLADENOVIĆ JELENA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 6/1, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ŽARKOVIĆ DANILO, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 12, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je VUJIČIĆ RADOMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 46/5, počev od 20. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je BOJAT BOJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 40, počev od 25. 03. 2009. godine.