admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. maja 2011

NIKOLETIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 04. 1977. godine upisuje se 25. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 15.

JANKOVIĆ MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 13. 12. 1984. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

ČEKIĆ BRANIMIR, diplomirani pravnik, rođen 01. 04. 1983. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 4/a.

JAKOVLJEVIĆ JASMINA, diplomirani pravnik, rođena 31. 08. 1984. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Slobodana Bajića 14.

ČABARKAPA DEJAN, diplomirani pravnik, rođen 04. 04. 1975. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Korzo 9/10.

SAVOVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 11. 1982. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dostojevskog 24/7.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SAVOVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik kod dr Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NOVKOVIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 20. 09. 1978. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 1a II/206.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NOVKOVIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SLAVKOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 03. 10. 1983. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zlatne grede 11, lokal 9.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SLAVKOVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik kod Vulić Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

DIMITRIJEVIĆ GAVRA, diplomirani pravnik, rođen 14. 10. 1985. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Temerinska 89.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika DIMITRIJEVIĆ GAVRA, advokatski pripravnik kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ORLOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 06. 06. 1982. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 30.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ORLOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Živanov Zvezdana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

STOJAKOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 14. 05. 1980. godine upisuje se 27. 05. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Žarka Zrenjanina 29.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika STOJAKOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Ružić Gradimira, advokata u Vršcu, sa danom 26. 05. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEDOMAČKI BOJAN, rođen 29. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nedomački Siniše, advokata u Pančevu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOV STEVAN, rođen 18. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Budakov Olivere, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TALANČEVSKI MARKO, rođen 20. 02. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OROVČANEC SONJA, rođena 11. 01. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KUZMANOVIĆ ŽIVKA, rođena 31. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČUKUROV MIRJANA, rođena 10. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Leskovac Milice, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOJKOVIĆ SONJA, rođena 10. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojanov Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NERIĆ TIJANA, rođena 02. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanković Đorđa, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LALIN MARIJA, rođena 13. 08. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIĆEVIĆ MILICA, rođena 22. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SMIEŠKO TAMAŠ, rođen 12. 01. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Smieško Zoltana, advokata u Bečeju, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOBRIĆ DANIELA, rođena 26. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UDOVIČIĆ BILJANA, rođena 08. 02. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LOJPUR DEJAN, rođena 29. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Uzelac Jasmine, advokata u Subotici, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARSENOV TOMISLAVA, rođena 01. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Arsenov Nikole, advokata u Novom Bečeju, dana 27. 05. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOKIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu sa danom 13. 03. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Jokić Milica, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Jokić Aleksandra.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ ĐURAĐ, advokat u Pančevu sa danom 01. 06. 2011. godine, na lični zahtev.
Cimeša Vidosav, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Knežević Đurađa.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IŠPANOVIĆ IŠTVAN, advokat u Subotici sa danom 13. 04. 2011. godine, usled smrti.
Joža Laslo, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Išpanović Ištvana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MANDIĆ LJUBOMIR, advokat u Bečeju sa danom 17. 05. 2011. godine, usled smrti.
Mandić Ivana, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mandić Ljubomira.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠOŠTARIĆ DUŠICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 11. 05. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOŽOVIĆ OGNJEN, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Predojević Branislava, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 30. 04. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PAVLOVIĆ MILOŠ, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Pavlović Radeta, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 04. 11. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je IVKOVIĆ DUŠAN, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 01. 04. 2011. godine.
Pavlović Slavica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TEŠANOVIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsko pripravničku vežbu zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 04. 05. 2011. do 02. 05. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PETKOVIĆ JOVANA, advokat u Pančevu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 24. 04. 2011. do 23. 04. 2012. godine.
Zgerđa Dragan, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARINKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 01. 06. 2011. godine.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STAJIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno odsutna, dana 01. 06. 2011. godine.
Zelinčević Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je JEFTIĆ MILENA, advokat u Rumi, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 09. 05. 2011. godine.
Grbić Mladen, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LAUŠEVIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze, dana 23. 05. 2011. godine.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MANDIĆ IVANA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 09. 06. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MAKSIMOVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Laze Kostića 11, lokal 3, počev od 09. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je JANJUŠEVIĆ JELICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 82/3, počev od 04. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je DIKOSAVIĆ TOMISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 30/2, počev od 16. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VUJOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Pasterova 10, počev od 18. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MARIĆ MIRKO, advokat u Žablju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Svetog Nikole 39, počev od 11. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MILEUSNIĆ DRAGAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ivana Gorana Kovačića 7, počev od 05. 05. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je LAUŠEVIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 23, počev od 23. 05. 2011. godine.