admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. juna 2014

MARIČIĆ BRANKO, diplomirani pravnik, rođen 29. 05. 1987. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Svetozara Miletića 51.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MARIČIĆ BRANKO, advokatski pripravnik kod Maričić Vladimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MUNIŽABA JAIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 07. 1985. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 13.

HUSOVIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 28. 10. 1984. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika HUSOVIĆ MAJA, advokatski pripravnik kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TATIĆ IVAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 08. 1982. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TATIĆ IVAN, advokatski pripravnik kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADOŠEVIĆ ANJA, diplomirani pravnik, rođena 26. 05. 1986. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Branka Radičevića 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RADOŠEVIĆ ANJA, advokatski pripravnik kod Radomir Milanke, advokata u Pančevu, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NEDELJKOV MILAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 02. 1984. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NEDELJKOV MILAN, advokatski pripravnik kod Nedeljkov Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MARAŠ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 25. 09. 1987. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MARAŠ IVANA, advokatski pripravnik kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 07. 2014. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILOJKOVIĆ SONJA, diplomirani pravnik, rođena 10. 07. 1986. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 44.

JARIĆ JASMINA, diplomirani pravnik, rođena 12. 12. 1985. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Apatinu, Srpskih vladara 45.

VESELINOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 11. 10. 1988. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Glogonju, 4. oktobra 85.

DOBRIĆ DANIELA, diplomirani pravnik, rođena 26. 07. 1986. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Narodnog fronta 38, stan 26, sprat 7.

PLAČKOV OLIVERA, diplomirani pravnik, rođena 24. 10. 1982. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Čeneju, Partizanska 104.

RUŽIČIĆ RASTKO, diplomirani pravnik, rođen 15. 11. 1980. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Fruškogorska 4/3.

ČUKUROV MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 10. 07. 1984. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38.

GAJIĆ JASMINA, diplomirani pravnik, rođena 27. 09. 1978. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 340, lokal 2.

ĐAKOVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 20. 09. 1982. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Baču, Maršala Tita 12 c.

GEBLEŠ IGOR, diplomirani pravnik, rođen 08. 12. 1988. godine upisuje se 03. 07. 2014. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Poštanska 76.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAJIĆ PREDRAG, rođen 23. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovičić Ranka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOJKOVIĆ MILJAN, rođen 30. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILADINOVIĆ RELJA, rođen 06. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RISTIĆ PREDRAG, rođen 23. 04. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEVIĆ ZORAN, rođen 11. 10. 1967. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radukin Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SKENDŽIĆ JOVAN, rođen 17. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠORBAN ROBERT, rođen 05. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BANKOVIĆ GRADIMIR, rođen 29. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Davidov Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUBOTIĆ BOBAN, rođen 23. 09. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu AVRIĆ NIKOLA, rođen 19. 12. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KLASAN VLADIMIR, rođen 13. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ ĐINA, rođena 26. 04. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sikimić Mladena, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEFIĆ BORJANA, rođena 14. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUTULIJA NADA, rođena 30. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUDOŠAN IVANA, rođena 10. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZELJKOVIĆ MARINA, rođena 27. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ ANA, rođena 10. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stevanić Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILAŠINOVIĆ DRAGANA, rođena 24. 03. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRKOVIĆ TATJANA, rođena 02. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARDOV JOSIPA, rođena 26. 11. 1990. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DIMITRIJEVIĆ KATARINA, rođena 23. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVAC MIHAJLO, rođen 28. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Mirka, advokata u Žablju, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HARDI JOAKIM, rođen 10. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Papović Radoslava, advokata u Crvenki, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRAVARUŠIĆ SRĐAN, rođen 11. 02. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stankov Jovana, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DŽELETOVIĆ STEVAN, rođen 08. 05. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanov Miroslava, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MILICA, rođena 28. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vidaković Gorana, advokata u Pančevu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAKOVIĆ VUKAŠIN, rođen 24. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihaj Milke, advokata u Vršcu, dana 27. 06. 2014. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MOLDOVAN NEDA, advokat u Pančevu sa danom 30. 06. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Sivčev Dušan, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARKOVIĆ M. NEDELJKO, advokat u Apatinu sa danom 16. 06. 2014. godine, radi penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Marković Milan, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ILIJIN ANDRIJA, advokat u Subotici sa danom 30. 06. 2014. godine, radi penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Milanković Zoran, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRAJKOVIĆ BORISLAV, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 30. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Grabić Maja, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BUDIŠIN DUŠAN, advokat u Kikindi sa danom 01. 08. 2014. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Lipovan Velimir, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠKORIĆ ČEDOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2014. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Kljajić mr Dejan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine FRAJLIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILOJKOVIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JOVANOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, sa danom 06. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ RUŽICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kačar Srete, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MARKEZ SRĐAN, advokatski pripravnik u Pančevu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jarkovački Miletić Ivane, advokata u Pančevu, sa danom 25. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJKOVIĆ ANASTASIA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Đukić Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DIVLJAK SNEŽANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2014. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 23. 06. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da BRNJICA DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 20. 05. 2014. do 19. 05. 2015. godine.
Kristijan Jožef, advokat u Temerinu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MIŠKOVIĆ MARINI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 12. 06. 2014. do 11. 06. 2015. godine.
Đurđević Vladimir, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARINKOVIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 03. 06. 2014. godine.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ZEČEVIĆ ZORANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 09. 06. 2014. godine.
Rajačić Jelena, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILJUŠ NEMANJI, advokatu u Futogu, privremeno prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, u periodu od 29. 05. do 13. 06. 2014. godine.
Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TRABAK EDITI, advokatu u Bačkoj Palanci, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 30. 05. 2014. do 29. 05. 2015. godine.
Stajčić Marko, advokat u Bačkoj Palanci se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GODOŠEV DUŠICI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 27. 05. 2014. godine.
Stankov Jovan, advokat u Zrenjaninu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da JAKŠIĆ TOMISLAVU, advokatu u Paliću, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 01. 06. 2014. godine.
Radičević Vidaković Hadnađ Olga, advokat u Subotici se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da NOVAKOVIĆ NIKOLI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 18. 06. 2014. godine.
Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da KRSTIĆ DRAGANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog postavljanja na funkciju sekretara Opštinskog veća opštine Pećinci, počev od 10. 06. 2014. godine, dok traje ova funkcija.
Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GLAVAŠKI SVETLANA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom dana 02. 06. 2014. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Nešić Radomir, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Glumac Nataša, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Horovic.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Đukić Stanka Aleksandar, advokat u Petrovaradinu, promenio lično ime, koje sada glasi Đukić Saša Aleksandar.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kulašević Tamara, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Milosavljević.

Uzima se na znanje da je LOVAŠ STEFANI, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu dana 05. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Vlaović Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ IGOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Bašić Dušana, advokata u Novom Sadu dana 13. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Slavković Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 16. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VLČEK NEMANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PIKULA TAMARA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ANĐELIĆ NATALIJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je BABIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je CARAN MIRČEA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVKOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je LAZAREVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VILOTIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 09. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Aleksić dr Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 10. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Knežević Snežane, advokata u Novom Sadu dana 16. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Zečević Nenada, advokata u Novom Sadu, dana 17. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je ADAMOVIĆ SMILJANA, advokatski pripravnik u Subotici, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici dana 30. 06. 2014. godine, te da istu nastavlja kod Krstajić Branka, advokata u Subotici, dana 01. 07. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da se Krstić Dragana, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu, na koju je postavljena rešenjem broj 435/14 od 09. 05. 2014. godine.
Aleksić dr Nemanja, advokat u Novom Sadu određuje za privremenog zamenika advokatske kancelarije Mićić Jelene, advokata u Novom Sadu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je “Udružena advokatska kancelarija advokata Ivana Matijevića i Marijane Matijević Marić”, advokata u Novom Sadu promenila naziv u “Zajednička advokatska kancelarija advokata Ivana Matijevića i Marijane Matijević Marić”, sa sedištem u Novom Sadu, Radnička 14/3.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Prvanov Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Stanić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BRNJICA DRAGANA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište kancelarije u Temerin, Novosadska 308, počev od 01. 07. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JASIKA RAJKA, advokat u Inđiji, preselila sedište kancelarije u Staru Pazovu, Hvjezdoslavova 6, počev od 01. 07. 2014. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JASIKA mr NIKOLA, advokat u Inđiji, preselio sedište kancelarije u Staru Pazovu, Hvjezdoslavova 6, počev od 01. 07. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je DEVRNJA MIRKO, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 135, počev od 02. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV MILAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 3A, počev od 03. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je RANKOV KONSTANTIN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 3, prizemlje, počev od 12. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PUDAR VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10a/2, počev od 01. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10A/2, počev od 02. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je STOJKOV JOVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/III, stan 6, počev od 02. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je VUKOVIĆ TIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 48, počev od 20. 06. 2014. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ BOGDAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 26, počev od 23. 06. 2014. godine.