admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. juna 2008

JOKSIMOVIĆ PREDRAG, diplomirani pravnik, rođen 16. 01. 1979. godine upisuje se 27. 06. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17/a, I sprat, stan 3.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOKSIMOVIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 06. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

POPOV GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 17. 05. 1977. godine upisuje se 27. 06. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 31.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POPOV GORDANA, advokatski pripravnik kod Đorđević Dragana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 27. 06. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JENECKOV IVAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 05. 1978. godine upisuje se 27. 06. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 109/I, stan 3.

RAKOCIJA OLIVERA, diplomirani pravnik, rođena 16. 01. 1963. godine upisuje se 14. 07. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Baču, Oskara Daviča 21.

JOVANOVIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 22. 07. 1975. godine upisuje se 10. 07. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Jovana Cvijića 4.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOV MILENKO, rođen 19. 08. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JELISAVAC MILENA, rođena 30. 06. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Žikić Ljubice, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PROSENICA SRĐAN, rođen 05. 08. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vučković Žarka, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANOJČIĆ SLAĐANA, rođena 07. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALEŠEVIĆ SANJA, rođena 27. 01. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVANOVIĆ DANIJELA, rođena 25. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Miavec Bele, advokata u Temerinu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TABAKOVIĆ BOJANA, rođena 02. 09. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Tabaković Drage, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODOROV MARKO, rođen 30. 03. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanov Miroslava, advokata u Zrenjaninu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRABIĆ MAJA, rođena 21. 10. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOPRIVICA OLEG, rođen 04. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOV NEMANJA, rođen 10. 03. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Golubović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BATURAN LUKA, rođen 18. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Horovic Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 27. 06. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SALATIĆ SPASOJE, advokat u Somboru sa danom 03. 05. 2008. godine, usled smrti.
Krstić Dejan, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARKOV NIKOLA, advokat u Kikindi sa danom 09. 06. 2008. godine, usled smrti.
Midorović Vukica, advokat u Kikindi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SRDIĆ MIRA, advokat u Rumi sa danom 31. 05. 2008. godine, usled smrti.
Stanojčić Jovan, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOTIĆ RAKIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2008. godine, radi penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Rakić Domazetović Mirna, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BUGARIN ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 15. 06. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KARLOVIĆ ZORAN, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vujičić Zorana, advokata u Subotici, sa danom 26. 06. 2008. godine.

UZIMA SE na znanje da će DANGUBIĆ BRANISLAVU, advokatu u Vršcu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 29. 05. 2008. godine zbog izbora za predsednika Skupštine Opštine Vršac.
Pavkov Živa, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ŽIVKOV MILUCU, advokatu u Vršcu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 29. 05. 2008. godine zbog postavljanja za sekretara Skupštine Opštine Vršac.
Miuca Todor, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će PAVLIČIĆ IGORU, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 16. 06. 2008. godine zbog izbora za gradonačelnika Grada Novog Sada.
Šijan Nikola, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će VUJOVIĆ VLADIMIRU, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 09. 06. 2008. godine zbog odsluženja vojnog roka u civilnoj službi.
Zrnić Nenad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ŽELEM STEVANU, advokatu u Sremskoj Mitrovici, mirovati prava i obaveze advokata počev od 24. 06. 2008. godine zbog postavljanja za sekretara Skupštine grada Sremska Mitrovica.
Vasiljević Branko, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je GVOZDENOVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, počev od 10. 06. 2008. godine.
Subotin Milan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐONOVIĆ MALUCKOV ZORKA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti, počev od 25. 06. 2008. godine.
Radošević Violeta, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti, počev od 01. 07. do 15. 09. 2008. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUKOVIĆ MILENA, advokat u Irigu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 19. 06. 2008. godine.
Prokić Veronika, advokat u Irigu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 08. 05. 2008. godine.
Ćeran Anka, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Simić Radmila, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi SIMIĆ-ALEKSIĆ.

Uzima se na znanje da je PAVLIČIĆ BOJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Pavličić Igora, advokata u Novom Sadu dana 16. 06. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu dana 17. 06. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je STEPANOV MILIVOJ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 9, počev od 16. 06. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ŠTAJNER BORIS, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Mišića 9, počev od 16. 06. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KOPANJA MIRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Balzakova 1, počev od 02. 06. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je LONČARSKI SRĐAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petefijeva 27, počev od 01. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MAKLJENOVIĆ GORAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petefijeva 27, počev od 01. 07. 2008. godine.