admin

Са седнице Управног одбора 27. јуна 2008

ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 16. 01. 1979. године уписује се 27. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17/а, И спрат, стан 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокатски приправник код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 06. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 17. 05. 1977. године уписује се 27. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра И Карађорђевића 31.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВ ГОРДАНА, адвокатски приправник код Ђорђевић Драгана, адвоката у Зрењанину, са даном 27. 06. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈЕНЕЦКОВ ИВАН, дипломирани правник, рођен 20. 05. 1978. године уписује се 27. 06. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/И, стан 3.

РАКОЦИЈА ОЛИВЕРА, дипломирани правник, рођена 16. 01. 1963. године уписује се 14. 07. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачу, Оскара Давича 21.

ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1975. године уписује се 10. 07. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Јована Цвијића 4.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВ МИЛЕНКО, рођен 19. 08. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕЛИСАВАЦ МИЛЕНА, рођена 30. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРОСЕНИЦА СРЂАН, рођен 05. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вучковић Жарка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЧИЋ СЛАЂАНА, рођена 07. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛЕШЕВИЋ САЊА, рођена 27. 01. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 25. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миавец Беле, адвоката у Темерину, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАБАКОВИЋ БОЈАНА, рођена 02. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Табаковић Драге, адвоката у Зрењанину, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВ МАРКО, рођен 30. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРАБИЋ МАЈА, рођена 21. 10. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПРИВИЦА ОЛЕГ, рођен 04. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВ НЕМАЊА, рођен 10. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТУРАН ЛУКА, рођен 18. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САЛАТИЋ СПАСОЈЕ, адвокат у Сомбору са даном 03. 05. 2008. године, услед смрти.
Крстић Дејан, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРКОВ НИКОЛА, адвокат у Кикинди са даном 09. 06. 2008. године, услед смрти.
Мидоровић Вукица, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СРДИЋ МИРА, адвокат у Руми са даном 31. 05. 2008. године, услед смрти.
Станојчић Јован, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОТИЋ РАКИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2008. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Ракић Домазетовић Мирна, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУГАРИН АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 06. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАРЛОВИЋ ЗОРАН, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Вујичић Зорана, адвоката у Суботици, са даном 26. 06. 2008. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Вршцу, мировати права и обавезе адвоката почев од 29. 05. 2008. године због избора за председника Скупштине Општине Вршац.
Павков Жива, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЖИВКОВ МИЛУЦУ, адвокату у Вршцу, мировати права и обавезе адвоката почев од 29. 05. 2008. године због постављања за секретара Скупштине Општине Вршац.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПАВЛИЧИЋ ИГОРУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 16. 06. 2008. године због избора за градоначелника Града Новог Сада.
Шијан Никола, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИРУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 09. 06. 2008. године због одслужења војног рока у цивилној служби.
Зрнић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЖЕЛЕМ СТЕВАНУ, адвокату у Сремској Митровици, мировати права и обавезе адвоката почев од 24. 06. 2008. године због постављања за секретара Скупштине града Сремска Митровица.
Васиљевић Бранко, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГВОЗДЕНОВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, почев од 10. 06. 2008. године.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести, почев од 25. 06. 2008. године.
Радошевић Виолета, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести, почев од 01. 07. до 15. 09. 2008. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУКОВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Иригу, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 19. 06. 2008. године.
Прокић Вероника, адвокат у Иригу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 08. 05. 2008. године.
Ћеран Анка, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Симић Радмила, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи СИМИЋ-АЛЕКСИЋ.

Узима се на знање да је ПАВЛИЧИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Павличић Игора, адвоката у Новом Саду дана 16. 06. 2008. године, те да исту наставља код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду дана 17. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је СТЕПАНОВ МИЛИВОЈ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 9, почев од 16. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је ШТАЈНЕР БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 9, почев од 16. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је КОПАЊА МИРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 1, почев од 02. 06. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАРСКИ СРЂАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петефијева 27, почев од 01. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је МАКЉЕНОВИЋ ГОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петефијева 27, почев од 01. 07. 2008. године.