admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. februara 2015

KARADŽIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 05. 1984. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pasterova 10.

PJEŠČIĆ SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 25. 03. 1988. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 26/II, lokal 220.

RISTIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 27. 08. 1981. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Milovana Glišića 6.

DOBRKOVIĆ PEĐA, diplomirani pravnik, rođen 27. 06. 1984. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 10a.

DINČIĆ N. DANIJEL, diplomirani pravnik, rođen 17. 04. 1983. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvode Mišića 15/4.

JOVANOVIĆ ČUPIĆ VANJA, diplomirani pravnik, rođena 12. 10. 1989. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 10.

JONOVSKA V. JELENA, diplomirani pravnik, rođena 25. 12. 1985. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 18b/1.

MALBAŠA MILENA, diplomirani pravnik, rođena 28. 10. 1986. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Zmaj Jove Jovanovića 26a – Trgovinski plato Zelena pijaca, lamela B3, lokal 12. i 13.

ZARIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 01. 02. 1960. godine upisuje se 03. 03. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Vojvode Petra Bojovića 39.

MILOŠEVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 02. 07. 1988. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vojvoda Stepi, JNA 5.

SIKIMIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 07. 12. 1984. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 8.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SIKIMIĆ SANJA, advokatski pripravnik kod Sikimić Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MATIĆ SLAVIŠA, diplomirani pravnik, rođen 17. 06. 1983. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MATIĆ SLAVIŠA, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOZOMORA DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 05. 1986. godine upisuje se 27. 02. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 109/I.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOZOMORA DUŠAN, advokatski pripravnik kod Kozomora Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TOT LASLO, advokat u Subotici sa danom 30. 01. 2015. godine, usled smrti.
Lojpur Dejan, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DRAKULIĆ STANKOVIĆ LJILJANA, advokat u Zrenjaninu sa danom 27. 02. 2015. godine, na lični zahtev.
Asani Hava, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BEŠIREVIĆ BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Medić Marine, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STOJANOVIĆ TATJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Mirjane, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAKSIMOVIĆ MIRKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 01. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BIRMANČEVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SAMARDŽIĆ BORIS, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TRIVUNOVIĆ BOŠKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Čekić Branimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GOJKOVIĆ KATARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gojković Aleksandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 08. 02. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine GRABEŽ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Keserić Siniše, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 02. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐAKOVIĆ IVI, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokatsko pripravničke vežbe zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 15. 01. 2015. godine do 14. 01. 2016. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da JUTIĆ Z. DRAGANI, advokatu u Inđiji, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 13. 02. 2015. godine.
Kolarić Nemanja, advokat u Inđiji se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da TAFILOVIĆ HASIDI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 23. 01. 2015. godine.
Đerković Miroslav, advokat u Novom Sadu se određuje za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠUTALO MEZEI IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 24. 01. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Babić Nada, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Međugorac Iva, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Đaković.

Uzima se na znanje da je RISTANOVIĆ ALEKSANDRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu dana 10. 02. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 11. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MILADINOVIĆ RELJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu dana 13. 02. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Miladinović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 14. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ŽAGAR KRISTINA, advokatski pripravnik u Rumi, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Milošević Miroslava, advokata u Rumi dana 23. 02. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Novković Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 24. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PERIŠIĆ GORDANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Tafilović Haside, advokata u Novom Sadu dana 25. 02. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Đerković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 02. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Đorđević mr Dragan, advokat u Novom Sadu stekao naučni stepen doktora pravnih nauka.

Uzima se na znanje da je ĐAKONOVIĆ DANILKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Omladinskog pokreta 7, počev od 01. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ ŽELJENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Šekspirova 6, počev od 25. 01. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je TODORESKOV MILENKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 1a, lokal 102, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je DAVIDOV DUŠANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 18, apartman 205, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ĐAJIĆ SONJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 18, apartman 205, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je DAVIDOV dr STRAHINJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 18, apartman 205, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je SREĆKOVIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 18, apartman 205, počev od 01. 02. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je TUBIN ZDRAVKO, advokat u Kikindi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Tatića 2 B/I, stan 4, počev od 02. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PUDAR DRAGOMIR, advokat u Kikindi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Tatića 2 B/I, stan 4, počev od 02. 03. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MARUNIĆ SONJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Nikole Pašića 7, počev od 02. 03. 2015. godine.