admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. februara 2009

TEŠANOVIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 25. 07. 1981. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Njegoševa 24/2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TEŠANOVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SIMIĆ DANIJELA, diplomirani pravnik, rođena 30. 11. 1979. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine , sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 82/III.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SIMIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

FILIPOVIĆ R. MIODRAG, diplomirani pravnik, rođena 25. 07. 1977. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1, lokal 5.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika FILIPOVIĆ R. MIODRAG, advokatski pripravnik kod Šunjka Tomislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 02. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KESERIĆ SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 20. 08. 1966. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.

PROŠIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 16. 04. 1974. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 22.

ŽIVANOV ZVEZDAN, diplomirani pravnik, rođen 30. 11. 1967. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 30.

LAZAREVIĆ RADOVAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 08. 1976. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 13.

RIKIĆ RISTO, diplomirani pravnik, rođen 26. 12. 1980. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20.

BRKIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 27. 12. 1975. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Partizanska 25.

IVANČIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 23. 11. 1982. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lukijana Mušickog 35.

JEVIĆ MILANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 08. 1980. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 96/15.

JANKOVIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 18. 01. 1978. godine upisuje se 27. 02. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Žarka Zrenjanina 96.

DELI EDIT, diplomirani pravnik, rođena 19. 10. 1950. godine upisuje se 09. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkom Petrovom Selu, Lenjinova 49.

PRODANOV DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 01. 1944. godine upisuje se 09. 03. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac vojvode Stepe Stepanovića 10.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JAMBOR MIRELA, rođena 13. 08. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 27. 02. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OGNJANOVIĆ DARKO, rođen 09. 04. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jasika Rajke, advokata u Inđiji, dana 27. 02. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ IGOR, rođen 01. 05. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bucko Đerđa, advokata u Subotici, dana 27. 02. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DELI EDIT, advokat u Bačkom Petrovom Selu sa danom 28. 02. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PRODANOV DUŠAN, advokat u Somboru sa danom 27. 02. 2009. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOŽIĆ ĐOKA, advokat u Vršcu sa danom 31. 01. 2009. godine, radi penzionisanja.
Nikolić Slavica, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine OGNJANOVIĆ DRAGOMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 06. 02. 2009. godine, radi penzionisanja.
Truhar Želimir, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIŠKELJIN DRAGAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 24. 02. 2009. godine, usled potpunog lišenja poslovne sposobnosti.
Simonovski Ivica, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja iz Imenika advokata.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PINTER DANIEL, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 02. 2009. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐUĐAR NIKOLA, advokat u Šidu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 30. 12. 2008. godine.
Turan Pavel, advokat u Šidu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILENKOVIĆ ERŽEBET, advokat u Kuli, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 08. 12. 2008. godine.
Todorović Dragan, advokat u Kuli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILENKOVIĆ ERŽEBET, advokat u Kuli, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 15. 12. 2008. godine.
Todorović Vladimir, advokat u Kuli, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ŽELEM STEVAN, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 26. 01. 2009. godine.
Vasiljević Branko, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će MANDIĆ IVANA, advokat u Bečeju, nastaviti sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 03. 2009. godine.
Mandić Ljubomir, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je BERĆAN ŽIVKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gojković Aleksandre, advokata u Novom Sadu dana 31. 01. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Gojković Dragana, advokata u Novom Sadu dana 01. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je PEJNOVIĆ BRANISLAV, advokatski pripravnik u Sremskoj Mitrovici, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Čupić Maljković Sanje, advokata u Sremskoj Mitrovici dana 26. 01. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Karan Slavoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici dana 27. 01. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ŠKUNDRIĆ MIODRAG, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 5, počev od 12. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KESIĆ LJUBIŠA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 2/1, počev od 03. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je IVANOVIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Putnika 5/1, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ŽVIŽDAK IVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 1, počev od 09. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ĐAKONOVIĆ DANILKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Augusta Cesarca 8, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je PAŠĆANOVIĆ RODOLJUB, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20/1, počev od 26. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MEDOVIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Putnika 5, počev od 27. 02. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je UZELAC DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Branovačkog 6a/I, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije RADISAVLJEVIĆ SLAVKA, advokata u Bačkoj Topoli, tako da ono sada glasi: Bačka Topola, Trg dr Zorana Đinđića 3/3.