admin

Sa sednice Upravnog odbora 27. aprila 2012

ZEČEVIĆ ZORANA, diplomirani pravnik, rođena 19. 03. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZEČEVIĆ ZORANA, advokatski pripravnik kod Kralj Biljane, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KARANOVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 25. 06. 1984. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/III.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KARANOVIĆ MILICA, advokatski pripravnik kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VLAOVIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 08. 1984. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 1a.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VLAOVIĆ GORAN, advokatski pripravnik kod Vlaović Aleksandra, advokata u Begeču, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

VUKOJE NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 08. 03. 1985. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Alekse Šantića 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika VUKOJE NATAŠA, advokatski pripravnik kod Paić Zorana, advokata u Temerinu, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TRAJČEVSKI SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 02. 05. 1980. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Belog goluba 8.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TRAJČEVSKI SRĐAN, advokatski pripravnik kod Vučković Marije, advokata u Somboru, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NIKOLIĆ DRAŽAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 10. 1981. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Nađ Imrea 99.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika NIKOLIĆ DRAŽAN, advokatski pripravnik kod Jovanić Olivere, advokata u Subotici, sa danom 26. 04. 2012. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOKAI BRANKA, diplomirani pravnik, rođena 19. 07. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 172.

BELJIN SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 16. 11. 1976. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoški put 14d/4.

ZDRAVKOVIĆ ŽELJKA, diplomirani pravnik, rođena 05. 02. 1981. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a.

ŠPONJA JELENA, diplomirani pravnik, rođena 29. 12. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 16/II.

BENIĆ LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 07. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miloša Crnjanskog 2.

BABIĆ NATALIJA, diplomirani pravnik, rođena 26. 05. 1952. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Slobodana Bajića 14.

BJELANOVIĆ VELIMIR, diplomirani pravnik, rođen 11. 11. 1982. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 46, lokal 3.

ĐUKIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 26. 06. 1979. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 13.

ĆIRIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 07. 07. 1979. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Todora Jovanovića Toze 10.

ŠTRBAC MILAN, diplomirani pravnik, rođen 03. 09. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Kralja Petra Prvog 12/1.

MILAKOVIĆ VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 07. 02. 1983. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Jugoslovenske armije 46.

STAJČIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 16. 09. 1978. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Jugoslovenske armije 46.

SOVILJ DUŠKO, diplomirani pravnik, rođen 27. 01. 1953. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Čelarevu, Kudeljarište 20.

LALATOVIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 05. 05. 1982. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Miloša Obilića 25.

MARJANOVIĆ MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 10. 11. 1965. godine upisuje se 27. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Vojvođanska 1, stan 5.

VILAGOŠ MARIJIĆ ANDREA, diplomirani pravnik, rođena 19. 10. 1973. godine upisuje se 25. 04. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Petefi brigade 1.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐUKIĆ TIJANA, rođena 17. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TAŠIĆ SVETLANA, rođena 07. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAŠEVIĆ ANDRIJANA, rođena 06. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANĐELIĆ MINA, rođena 01. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jolić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ ANĐELKA, rođena 09. 01. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ševo Nade, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZELJKOVIĆ MARINA, rođena 15. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Leskovac Milice, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu REMECKI GORANA, rođena 27. 07. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ SELMA, rođena 16. 12. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mudrinić Maje, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRAZEK VLADIMIR, rođen 03. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tomić Radmile, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠKORIĆ PETAR, rođen 29. 01. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gostović Ilije, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HERBEZ VUKAŠIN, rođen 10. 11. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIKOPARIJA VOJISLAV, rođen 30. 01. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MEDURIĆ ALEKSANDAR, rođen 14. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANJEVIĆ MILAN, rođen 01. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MIRKO, rođen 13. 04. 1975. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAKSIMOVIĆ MIRKO, rođen 18. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PINTER JOVAN, rođen 15. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEŠKOV DUNJA, rođena 06. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Leškov Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ ALEKSANDAR, rođen 20. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kosanović Milutina, advokata u Subotici, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMIĆ TAMARA, rođena 03. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BALABAN ALEKSANDRA, rođena 04. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Balaban Dragana, advokata u Pančevu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETKOVIĆ TIJANA, rođena 22. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petković Ljubomira, advokata u Kovinu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOV ISTOK, rođen 22. 02. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radovanov Biljane, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILENKOVIĆ MARINA, rođena 26. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Darijević Vićentija, advokata u Zrenjaninu, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUJIN JELENA, rođena 15. 08. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Čokić Radoslava, advokata u Novom Bečeju, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIVČEV IVANA, rođena 21. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROLJIĆ MILOVAN, rođen 02. 06. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Roljić Jove, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOMLENAC FORO SVETLANA, rođena 05. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komlenac Vlajka, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIJAČKI NIKOLA, rođen 22. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simić Sanje, advokata u Rumi, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDAKOVIĆ MILAN, rođen 02. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bukarica Nenada, advokata u Odžacima, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SALAK VLADISLAV, rođen 09. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Salak Joakima, advokata u Kuli, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIKULIĆ DARIJAN, rođen 08. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikulić Božidara, advokata u Crvenki, dana 30. 04. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIĆOVIĆ DRAGAN, advokat u Kovinu sa danom 31. 05. 2012. godine, na lični zahtev.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Petković Ljubomir, advokat u Kovinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Mićović Dragana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADOŠ MARIJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2012. godine, na lični zahtev.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Radoš Marijane.

UZIMA SE NA ZNANJE da SVILAR SANJI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 16. 04. 2012. do 15. 04. 2013. godine.
Vujović Vladimir, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĐURĐEV SVETLANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 25. 04. 2012. do 24. 04. 2013. godine.
Milić Kosta, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MARJANOVIĆ SVETLANI, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 01. 04. 2012. do 31. 03. 2013. godine.
Mićović Milorad, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ĆURČIĆ BORIVOJU, advokatu u Novom Bečeju, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 06. 04. 2012. godine.
Stančić Branislav, advokat u Novom Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da PILIPOVIĆ BORISLAVU, advokatu u Kikindi, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 06. 03. 2012. godine.
Lisul Petar, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da ŽURŽOVAN MARĆELU, advokatu u Alibunaru, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti, počev od 20. 04. 2012. godine.
Smiljanić Gordana, advokat u Alibunaru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 01. 05. 2012. do 30. 04. 2013. godine.
Zorica Živković Nataša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARKOVIĆ-BASTA SLAĐANA, advokat u Bačkoj Topoli, nastavila sa radom dana 15. 03. 2012. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva.
Dudaš Gizela, advokat u Bačkoj Topoli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Miuca Marija, advokat u Vršcu, promenila prezime, koje sada glasi Ljaljić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Grgić Dragana, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Sabo.

Uzima se na znanje da je KILIBARDA IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu dana 30. 04. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Moljac Aleksandra, advokata u Novom Sadu dana 03. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ VERICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu dana 23. 04. 2012. godine, te da istu nastavlja kod Perić Damira, advokata u Futogu dana 24. 04. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PEJOVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Sremsku Kamenicu, Đure Jakšića 15, počev od 10. 04. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4c, visoko prizemlje, počev od 14. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je BAJIĆ MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Tihomira Ostojića 1/42, počev od 11. 04. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je TEPIĆ IVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gogoljeva 3, počev od 23. 04. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je STANIĆ NOVAK, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 14, počev od 01. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je STOJČIĆ RAGAJ LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 133, počev od 23. 04. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je VORKAPIĆ OSTOJA, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Staparski put 18, počev od 23. 04. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je BAJIĆ ŠARNJAI TAMARA, advokat u Senti, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Ađanska 10, počev od 12. 04. 2012. godine.