admin

Sa sednice Upravnog odbora 26. oktobra 2007

OMERAGIĆ PANTIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 16. 04. 1981. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 50.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika OMERAGIĆ PANTIĆ MAJA, advokatski pripravnik kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 10. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KRIVIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 20. 07. 1980. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 34, stan 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRIVIĆ BILJANA, advokatski pripravnik kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 10. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KNEŽEVIĆ SNEŽANA, diplomirani pravnik, rođena 23. 05. 1978. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Svetozara Miletića 2/1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KNEŽEVIĆ SNEŽANA, advokatski pripravnik kod Vučević Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 10. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KVRGIĆ SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 01. 08. 1976. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/1.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KVRGIĆ SVETLANA, advokatski pripravnik kod Đokić Marijane, advokata u Novom Sadu, sa danom 26. 10. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZLOKOLICA SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 07. 1979. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Danila Kiša 2.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZLOKOLICA SLOBODAN, advokatski pripravnik kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, sa danom 26. 10. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

NIKOLIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 14. 03. 1978. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 30.

MUČALICA ANGELINA, diplomirani pravnik, rođena 19. 01. 1956. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kosovska 23.

BJELOBRK GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 28. 05. 1961. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 23/1, lokal 11.

GOSTOVIĆ ILIJA, diplomirani pravnik, rođen 16. 01. 1979. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.

KORAĆ MIHAILO, diplomirani pravnik, rođen 10. 07. 1978. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/1, stan 15.

TRAVICA DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 03. 1980. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sonje Marinković 21.

NEŠIĆ RADOMIR, diplomirani pravnik, rođen 01. 05. 1964. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Maršala Tita 19-23.

PEROVIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 30. 07. 1980. godine, upisuje se 26. 10. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca 28.

OROS LAJOŠ, diplomirani pravnik, rođen 19. 10. 1944. godine, upisuje se 10. 11. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kanjiži, Svetog Jovana 28.

MUHI LASLO, diplomirani pravnik, rođen 02. 11. 1944. godine, upisuje se 15. 11. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kanjiži, Školski trg 11.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ MARKO, rođen 24. 11. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Basarić Predraga, advokata u Pančevu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIN SONJA, rođena 04. 12. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GLUMAC NATAŠA, rođena 02. 04. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bjelica Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZAKLAN MILA, rođena 08. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zaklan Dragane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MACURA MILICA, rođena 28. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Soro Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KIRIDŽIĆ IVANA, rođena 16. 12. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GOJEVIĆ SVETLANA, rođena 31. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOGIĆ ĐORĐE, rođen 06. 05. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bogić Branislave, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MADIĆ OLIVER, rođen 18. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRŠIĆ BOJAN, rođen 12. 07. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIZOVA JASNA, rođena 30. 08. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod dr Kubinjec Janka, advokata u Bačkom Petrovcu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu INĐIĆ LIDIJA, rođena 11. 05. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Inđić Dragana, advokata u Subotici, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEARA VLADIMIR, rođen 05. 09. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ NEBOJŠA, rođen 08. 09. 1967. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Moljac Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 26. 10. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MITRESKI MOMČILO, advokat u Novom Sadu sa danom 14. 10. 2007. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Pereski Slavko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ROMAN JAROSLAV, advokat u Bečeju sa danom 02. 09. 2007. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Mandić Ljubomir, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine OROS LAJOŠ, advokat u Kanjiži sa danom 31. 10. 2007. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MUHI LASLO, advokat u Kanjiži sa danom 03. 11. 2007. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BJELICA MIROSLAV, advokat u Vrbasu sa danom 20. 10. 2007. godine, usled smrti.
Stojanović Vera, advokat u Vrbasu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

UZIMA SE na znanje da je MACEDONIĆ ŽUTIĆ OLGA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 11. 2007. godine.
Macedonić Ivan, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MANOJLOVIĆ JADRANKA, advokat u Srbobranu, nastavila sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokata, dana 01. 12. 2007. godine.
Zurković Ljiljana, advokat u Srbobranu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika. UZIMA SE NA ZNANJE da je Lovrić Sanja, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi SVILAR.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Vujaković Sanja, advokat u Rumi promenila prezime, koje sada glasi SIMIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Sazdov Jovana, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MURTIN.

Uzima se na znanje da je MATIĆ DAVOR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Mitreski Momčila, advokata u Novom Sadu dana 14. 10. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Pereski Slavka, advokata u Novom Sadu dana 15. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ KOSTA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Zavarko Arpada, advokata u Novom Sadu dana 22. 10. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Keča Uroša, advokata u Novom Sadu dana 23. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da su IVKOVIĆ DUŠAN i PAVLOVIĆ SLAVICA, advokati u Novom Sadu, osnovali Udruženu advokatsku kancelariju sa sedištem u Novom Sadu, Radnička 6, počev od 15. 10. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je LAZIĆ STEVAN, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Srbobran, Miloša Obilića 45, počev od 01. 11. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ PREDRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mičurinova 36/1, stan 5, počev od 01. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je Zajednička advokatska kancelarija Lotina Miroslava i Parlać M. Miodraga, advokata u Novom Sadu, preselila sedište na adresu Trg Ferenca Fehera 1, počev od 15. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ ZORAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Teplička 5, počev od 17. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je GROZDANIĆ BRANISLAV, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 127/4, počev od 19. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČ ZOLTAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg žrtava fašizma 12, počev od 15. 10. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SABADOŠ JAKOV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ilirska 11, počev od 01. 11. 2007. godine.