admin

Sa sednice Upravnog odbora 26. marta 2010

ARSENOV DIJANA, diplomirani pravnik, rođena 08. 03. 1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 28.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ARSENOV DIJANA, advokatski pripravnik kod Lončar Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 03. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PILIPOVIĆ VASA, diplomirani pravnik, rođen 22. 12. 1982. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 16.

DELIĆ LJILJANA, diplomirani pravnik, rođena 23. 02. 1961. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miše Dimitrijevića 4.

BAJIĆ ZORANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 07. 1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kornelija Stankovića 38/24.

RAPAIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 03. 05. 1981. godine upisuje se 26. 03. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Nikole Momčilovića 44.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CRNOMARKOVIĆ LJILJANA, rođena 02. 09. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gojković Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAPAJIĆ KOSTA, rođen 01. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rapajić Mirka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LJUBIĆ MARINELA, rođena 12. 03. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Božin Nelua, advokata u Pančevu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRBIĆ NIKOLA, rođen 10. 07. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savin Sonje, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIDOROVIĆ SLOBODA, rođena 14. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Midorović Vukice, advokata u Kikindi, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODORESKOV MILENKO, rođen 23. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSTIĆ DUŠANKA, rođena 14. 05. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Davidov Strahinje, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ JELENA, rođena 15. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prodanović Žarka, advokata u Vrbasu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SARAJLIĆ SANELA, rođena 12. 07. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Nikolić Dušana, advokata u Senti, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TEPAVČEVIĆ SREĆKO, rođen 04. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Milana, advokata u Vrbasu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KNEŽEVIĆ DUŠAN, rođen 05. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Primović Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRUBAČIĆ MIRJANA, rođena 20. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ JELENA, rođena 13. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJIČIĆ DRAGAN, rođen 06. 06. 1977. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marković Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DROBAC MARKO, rođen 14. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Nade, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILINKOVIĆ GORDANA, rođena 29. 09. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Kubinjec Janka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŠKOVIĆ VESNA, rođena 11. 05. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BUNDALO ŽELJKA, rođena 06. 10. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATIĆ MINA, rođena 16. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todorović Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DANILOV MARINA, rođena 25. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu, dana 26. 03. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PALIĆ HORVAT FRANČESKO, advokat u Budisavi sa danom 31. 03. 2010. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Radukin Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Palić Horvat Frančeska.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KVRGIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu sa danom 14. 03. 2010. godine, na lični zahtev.
Nikolić Svetlana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Kvrgić Svetlane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GOJEVIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 03. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Petrović Dragoslav, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Gojević Svetlane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAUŠKI NINOSLAV, advokat u Zrenjaninu sa danom 24. 02. 2010. godine, na lični zahtev.
Nikolić Miloš, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Rauški Ninoslava.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAKIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 03. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Marković Predrag, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Rakić Dragane.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MIĆIN ŽARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Bajić Ljubice, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RADIVOJEVIĆ STANISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu, sa danom 20. 02. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja od 15. 03. 2010. do 15. 05. 2010. godine.
Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolovanja počev od 01. 02. 2010. godine.
Šereš Šimon Marija, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VUČEVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 30. 03. 2010. do 29. 03. 2011. godine.
Rakić Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠIJAN TATJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 25. 03. 2010. godine.
Tankosić Dragan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Engus Kristina, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi Lopes Barroso.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TONKOVIĆ JOSIP, advokat u Bajmoku, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Suboticu, Matka Vukovića 6, počev od 01. 04. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je RADUJKOVIĆ KOSTA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 11/II, počev od 01. 03. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je KRSTIĆ ZORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4/II, počev od 16. 03. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je BJELICA BRANISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4/II, počev od 16. 03. 2010. godine.