admin

Sa sednice Upravnog odbora 26. aprila 2013

BURIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 18. 12. 1985. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 8. Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BURIĆ IVANA, advokatski pripravnik kod Sikimić Zorislave, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 04. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MRĐA MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 09. 10. 1984. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Simića 2/I.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MRĐA MIRJANA, advokatski pripravnik kod Zagorčić Predraga, advokata u Novom Sadu, sa danom 25. 04. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŽARKOVIĆ UGLJEŠA, diplomirani pravnik, rođen 14. 02. 1983. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Kralja Petra Prvog 12.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ŽARKOVIĆ UGLJEŠA, advokatski pripravnik kod Žarković Danila, advokata u Bačkoj Palanci, sa danom 25. 04. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SABO NOEMI, diplomirani pravnik, rođena 03. 09. 1983. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Ivana Gorana Kovačića 7.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SABO NOEMI, advokatski pripravnik kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, sa danom 25. 04. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MIŠKOVIĆ MARINA, diplomirani pravnik, rođena 05. 11. 1984. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 12.

GAVRANČIĆ VANJA, diplomirani pravnik, rođena 08. 03. 1983. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lasla Gala 10.

POPOVIĆ SRĐAN, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1981. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 1/2.

JOVIĆ MILOVAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 02. 1982. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ćirpanova 3.

VLAHOVIĆ MITAR, diplomirani pravnik, rođen 17. 10. 1975. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Slobodana Bajića 14/II.

BIORAC ZVONIMIR, diplomirani pravnik, rođen 15. 07. 1967. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ignjata Pavlasa 2.

MILIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 14. 08. 1984. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vrbasu, Gustava Krkleca 2, stan 4, prvi sprat.

TOJIĆ VERICA, diplomirani pravnik, rođena 29. 10. 1980. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Stari šor 133.

JANKOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 03. 08. 1979. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 37.

Mr JOSIMOVIĆ Ž. MILICA, diplomirani pravnik, rođena 04. 10. 1980. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, JNA 166.

BOŠKIĆ SLAVKO, diplomirani pravnik, rođen 07. 04. 1957. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Odžacima, Knez Mihajlovaa bb.

JANJIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 30. 07. 1952. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Stefana Stratimirovića 5/18.

ARKO EDVARD, diplomirani pravnik, rođen 31. 03. 1983. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovinu, Trg oslobođenja 1.

PEKANOVIĆ STIPAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 06. 1980. godine upisuje se 26. 04. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 1a.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ SAŠA, rođen 22. 09. 1965. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VREĆA IGOR, rođen 16. 02. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRAGODAN STOJADIN, rođen 25. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gunjić Ivana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURĐEVIĆ SRĐAN, rođen 29. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDAKOVIĆ MILICA, rođena 14. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ DIJANA, rođena 22. 01. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vlajković Milana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PERIĆ MARINA, rođena 27. 01. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šokić Stamenković Dušanke, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠĆEPANČEVIĆ ANJA, rođena 03. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BIJELICA BOGDANA, rođena 31. 05. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bijelica Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAŠLJIĆ NEVENA, rođena 29. 08. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TANIĆ ALEKSANDRA, rođena 27. 11. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vla Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEKIĆ JOVANA, rođena 14. 04. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVIĆ NIKOLINA, rođena 16. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILJUŠ SLAVIŠA, rođen 05. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika mr Nikole, advokata u Inđiji, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIMIĆ ILIJA, rođen 13. 10. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simić Slavenka, advokata u Beloj Crkvi, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOSAVLJEV PETAR, rođen 18. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radosavljev Slavka, advokata u Zrenjaninu, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAŠIĆ MILICA, rođena 12. 11. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Torma Harija, advokata u Somboru, dana 26. 04. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MADŽAR LJILJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 05. 2013. godine, radi penzionisanja.
Hadži Borjanović Sonja, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SUVAJAC DUŠAN, advokat u Subotici sa danom 09. 04. 2013. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.
Tomić Dean, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STANKOVIĆ DUŠAN, advokat u Vršcu sa danom 16. 05. 2013. godine, radi penzionisanja.
Mijatov Vojislav, advokat u Vršcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ JOVICA, advokat u Inđiji sa danom 30. 03. 2013. godine, usled smrti.
Petrović Žarko, advokat u Inđiji, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ ČASLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2013. godine, radi penzionisanja.
Popović Rastko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PAVLIČIĆ IGOR, advokat u Novom Sadu sa danom 12. 03. 2013. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.
Šijan Nikola, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ĐUKIĆ VEDRAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2013. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine CVEJIN IVANA, advokatski pripravnik u Novom Bečeju, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Zerebelji Hajnalke, advokata u Novom Bečeju, sa danom 05. 04. 2013. godine.
UZIMA SE NA ZNANJE da VUKOVIĆ TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 14. 04. 2013. do 13. 04. 2014. godine.
Krstić Dragana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da GOGIĆ ALEKSANDRI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 30. 03. 2013. do 29. 03. 2014. godine.
Prokić Mirjana, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da LJALJIĆ MARIJI, advokatu u Vršcu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 10. 04. 2013. do 09. 04. 2014. godine.
Miuca Todor, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STANKOV BOGOLJUBU, advokatu u Zrenjaninu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 01. 04. 2013. godine.
Darijević Vićentije, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da RAJAKOVIĆ RADINI, advokatu u Sremskoj Mitrovici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 01. 05. 2013. do 30. 04. 2014. godine.
Grujičić Dragoje, advokat u Sremskoj Mitrovici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUČEVIĆ VESNI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 09. 05. 2013. do 08. 05. 2014. godine.
Grubačić Mirjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUČKOVIĆ MILANU, advokatu u Somboru privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog izbora na funkciju vršioca dužnosti Javnog pravobranioca grada Sombora, počev od 15. 03. 2013. godine, dok traje ova funkcija.
Kovačević Marija, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SVILAR SANJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 15. 04. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Vujović Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKA, advokat u Novom Sadu, nastavlja sa radom dana 01. 05. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Živković Zorica Nataša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KECMAN DUŠAN, advokat u Somboru, nastavio sa radom dana 22. 04. 2013. godine, nakon što mu je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Krstić Dejan, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MUŠICKI DOROTEJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 12. 04. 2013. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Popović Marija, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Inđić Lidija, advokat u Subotici, promenila prezime, koje sada glasi Opačić.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pejović Milena, advokat u Vrbasu, promenila prezime, koje sada glasi Daković.

Uzima se na znanje da je MARKOVIĆ SUZANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Ristić Zorana, advokata u Novom Sadu dana 31. 03. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MIJANOVIĆ PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanović Miroja, advokata u Novom Sadu dana 11. 04. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je GVOZDENAC NADEŽDA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu dana 22. 04. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Madi Đure, advokata u Novom Sadu, dana 23. 04. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MUJOVI EMINA, advokat u Petrovaradinu, preselila sedište kancelarije u Novi Sad, Danila Kiša 32/8a, počev od 17. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLEVIĆ MIRA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 91, počev od 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MUŠICKI DOROTEJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Veljka Petrovića 10/52, počev od 12. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je SLAVKOVIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 1, stan 3, počev od 15. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MOSTARAC GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ive Andrića 13/IV, stan 444, počev od 01. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je ULIJAN MARTA, advokat u Adi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vuka Karadžića 13, počev od 08. 04. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je FILIPOVIĆ R. MIODRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 17a/I, počev od 08. 04. 2013. godine.