admin

Sa sednice Upravnog odbora 25. novembra 2011

JOVANČEVIĆ NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 02. 09. 1983. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Veselina Masleše 38a.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOVANČEVIĆ NATAŠA, advokatski pripravnik kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 11. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ROSIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 07. 1984. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17/a, prvi sprat, stan 3.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ROSIĆ IVANA, advokatski pripravnik kod Ivošević Milene, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 11. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PILIPOVIĆ ĐURICA, diplomirani pravnik, rođen 31. 10. 1981. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Trg Ferenca Fehera 1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PILIPOVIĆ ĐURICA, advokatski pripravnik kod Vignjević Stevana, advokata u Novom Sadu, sa danom 27. 11. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RADANOVIĆ MILIJANA, diplomirani pravnik, rođena 20. 02. 1984. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dimitrija Tucovića 8.

SARIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 13. 07. 1981. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6/24.

STOJČIĆ RAGAJ LJUBICA, diplomirani pravnik, rođena 01. 02. 1982. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Svetog Save 1.

BAJIĆ BRANKO, diplomirani pravnik, rođen 08. 06. 1979. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Vuka Karadžića 16.

PRIJIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 25. 08. 1985. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Đure Jakšića 1.

KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 17. 02. 1979. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Žitni trg bb, PC “Mala varoš”.

MRKONIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 30. 10. 1981. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Železnička 21/41.

AČAMOVIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 30. 08. 1958. godine upisuje se 28. 11. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 2.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARIČIĆ BRANKO, rođen 29. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maričić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOJČIĆ SLOBODAN, rođen 15. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KURALIĆ JASMIN, rođen 31. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Veg Enike, advokata u Novom Sadu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIAVEC ATILA, rođen 03. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miavec Bele, advokata u Temerinu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GALUS L. ILDIKO, rođena 16. 06. 1960. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gajić Tomislava, advokata u Bačkom Petrovom Selu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MAKSIĆ BOJAN, rođen 07. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurčok Miloslava, advokata u Zrenjaninu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVEJANOV MARIJA, rođena 29. 05. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Darijević Vićentija, advokata u Zrenjaninu, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAREŽANIN TATJANA, rođena 28. 08. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Parežanin Branka, advokata u Subotici, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUVAJAC NEMANJA, rođen 05. 02. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Suvajac Dušana, advokata u Subotici, dana 28. 11. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DOBRKOVIĆ LJILJANA, advokat u Žablju sa danom 27. 11. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Karać Milan, advokat u Žablju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Dobrković Ljiljane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIUČIN MILORAD, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 11. 2011. godine, na lični zahtev.
Đaković Jovanka, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Miučin Milorada.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADISAVLJEVIĆ SLAVKO, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 27. 10. 2011. godine, usled smrti.
Petković Branko, advokat u Bačkoj Topoli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Radisavljević Slavka.

UZIMA SE NA ZNANJE da KUJUNDŽIĆ MILENKI, advokatu u Subotici, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 19. 12. 2011. do 19. 06. 2012. godine.
Radojčić Radmila, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je PAVLOV SANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Veg dr Enike, advokata u Novom Sadu dana 30. 11. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Sikimić Srđana, advokata u Novom Sadu dana 01. 12. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VIGNJEVIĆ STEVAN, advokat u Futogu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1, počev od 01. 12. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VRANIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Sremsku Kamenicu, Slobodana Bajića 33, počev od 01. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je BORĐOŠKI MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 01. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MALEŠEVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 5, počev od 04. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je PILIPOVIĆ VASA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kolo srpskih sestara 13b, počev od 09. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ZEČEVIĆ NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2, počev od 20. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je RAKIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 8, počev od 15. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MIJIĆ BRANISLAVA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kolo srpskih sestara 13b, počev od 09. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ZEDI VALERIJA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositejeva 18, ulaz V, stan 2, počev od 01. 11. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je UZELAC DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gajeva 1-3/II, počev od 23. 11. 2011. godine.