admin

Sa sednice Upravnog odbora 25. maja 2012

NOVKOV BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 20. 03. 1954. godine upisuje se 14. 05. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Branka Radičevića 24.

VIOGLAVIN SVETOLIK, diplomirani pravnik, rođen 24. 07. 1961. godine upisuje se 25. 05. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Gimnazijska 16.

ŽIVKOVIĆ JELICA, diplomirani pravnik, rođena 04. 01. 1966. godine upisuje se 30. 05. 2012. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2-Trg slobode, lokal 9.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAŠĆANOVIĆ VESNA, rođena 06. 02. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pašćanović Rodoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ DANIJEL, rođen 15. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DINČIĆ DANIJEL, rođen 17. 04. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krkljuš Ljubinke, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOKŠAN ĐORĐE, rođen 26. 09. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovišević Milorada, advokata u Pančevu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUDIĆ MARIJANA, rođena 04. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Manić mr Branislava, advokata u Pančevu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JERKOVIĆ IGOR, rođen 31. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVIĆ MARKO, rođen 03. 11. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mikeš Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATIĆ SLAVIŠA, rođen 17. 06. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SOMER EMIL, rođen 27. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Travica Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEVTIĆ BOJAN, rođen 16. 11. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ORLOVIĆ MLADEN, rođen 23. 03. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOMIĆ NEDELJKO, rođen 25. 04. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Savić Milana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATEJIN MARIJA, rođena 10. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu FARKAŠ IBOLJA, rođena 10. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod dr Veg Enike, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VARGA STANISLAVA, rođena 21. 05. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Babić Nikoline, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROKVIĆ TANJA, rođena 04. 04. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bašić Dušana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OSOSLIJA JELENA, rođena 05. 10. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ostojić Živka, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ SUZANA, rođena 05. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ristić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GVOZDENAC NADEŽDA, rođena 16. 01. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Plavšić Ljiljane, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRENIĆ DUŠICA, rođena 25. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radmilović Svetlane, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADULOVIĆ MILENA, rođena 08. 06. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krnčević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJATOV JASNA, rođena 24. 06. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurčok Miloslava, advokata u Zrenjaninu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLANUŠA BOJANA, rođena 24. 08. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mićović Milorada, advokata u Zrenjaninu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VOJNOVIĆ RADOVAN, rođen 11. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Bojović Gordane, advokata u Zrenjaninu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIJUK ALEKSANDRA, rođena 13. 04. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vijuk Ljiljane, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOŠTARIĆ GORAN, rođen 15. 08. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRANČIĆ VESNA, rođena 03. 03. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stanojčić Jovana, advokata u Rumi, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLEĆAŠ SNEŽANA, rođena 09. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Lagundžić Rudina, advokata u Staroj Pazovi, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RUŽIĆ MILOŠ, rođen 19. 02. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ružić Gradimira, advokata u Vršcu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUTEŠA NIKOLA, rođen 23. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Guteša Lazara, advokata u Vršcu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ GORAN, rođen 15. 06. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kosanović Milutina, advokata u Subotici, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠIPLIKA ZOLTAN, rođen 26. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Bata Adrien, advokata u Subotici, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠPIGEL LARISA, rođena 14. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krstajić Branka, advokata u Subotici, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GROS IVA, rođena 30. 03. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gros Mirjane, advokata u Subotici, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ JELENA, rođena 02. 03. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đorđević Zorana, advokata u Senti, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRBOJEVIĆ MIRJANA, rođena 23. 12. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljević Natalije, advokata u Somboru, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PEŠIĆ SANJA, rođena 17. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pešić Milana, advokata u Odžacima, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZUROVAC DEJAN, rođen 05. 02. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 25. 05. 2012. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine INĐIĆ MAGDA, advokat u Subotici sa danom 01. 01. 2012. godine, na lični zahtev.
Homolja Inđić Lidija, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Inđić Magde.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BANIĆ MIRJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 25. 05. 2012. godine, na lični zahtev.
Bajagić Jelena, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Banić Mirjane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MASNIKOSA VUJADIN, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 05. 2012. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Pušara Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Masnikosa Vujadina.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STOJADINOV TIHOMIR, advokat u Zrenjaninu sa danom 17. 04. 2012. godine, usled smrti.
Rikalo Ljubiša, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Stojadinov Tihomira.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MRAZOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mrazović Miloša, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 04. 2012. godine.

ODOBRAVA SE zahtev Đurić Slobodanke, advokatskog pripravnika u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Đerković Miroslava, advokata u Novom Sadu, za produženje advokatsko pripravničke vežbe za četvrtu godinu, zaključno sa 05. 06. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da SLADOJEVIĆ SIMONIDI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 15. 06. 2012. do 15. 06. 2013. godine.
Popivoda Dunja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da SIMIĆ DANIJELI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja od 07. 03. do 07. 06. 2012. godine, a zatim zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 08. 06. 2012. do 07. 06. 2013. godine.
Šoštarić Dušica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da DUMANOVIĆ DUBRAVKI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 12. 06. 2012. do 11. 06. 2013. godine.
Radanović Aniko, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Rakić Gordana, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Radinović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILOŠEVIĆ DANILO, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Žabalj, Svetog Nikole 41a, počev od 01. 06. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DIMITRIJEVIĆ ĐORĐE, advokat u Žablju, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Maksima Gorkog 2/1, stan 6, počev od 15. 05. 2012. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SOVILJ DUŠKO, advokat u Čelarevu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Bačku Palanku, Jugoslovenske armije 44, počev od 07. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je ČEKIĆ BRANIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10, počev od 21. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je TRAVAR RISTO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 10, počev od 21. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je ŠIJAKOVIĆ VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gajeva 26, stan 35, počev od 01. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je MOJSEJEV TAMARA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 10, počev od 10. 05. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je JOKSOVIĆ MARIJA, advokat u Kuli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 266/a, počev od 01. 06. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV BLANUŠA RENATA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Jurija Gagarina 7, počev od 01. 06. 2012. godine.

Uzima se na znanje da je LAKETA ĐORĐE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenjaa 92, počev od 16. 03. 2012. godine.