admin

Sa sednice Upravnog odbora 25. juna 2010

AMIDŽIĆ NAĐ SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 10. 1968. godine upisuje se 16. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Čitaonička 4.

ŠINŽAR MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 24. 09. 1944. godine upisuje se 17. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Žarka Zrenjanina 42.

SIVČEV DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 28. 07. 1946. godine upisuje se 22. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Nikole Tesle 3.

RAJIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 04. 09. 1979. godine upisuje se 25. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Mite Popovića 4.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika RAJIĆ MARKO, advokatski pripravnik kod Miškov Ankice, advokata u Somboru, sa danom 24. 06. 2010. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GLUMAC NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 02. 04. 1984. godine upisuje se 25. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Petrovaradinu, Viktora Novaka 5.

AĆIMOVIĆ MILIJANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 04. 1978. godine upisuje se 25. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Novosadska 2, lokal 21-prizemlje.

BRANKOV BOBA, diplomirani pravnik, rođena 09. 12. 1984. godine upisuje se 25. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Slobodana Bajića 14.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAJOVIĆ ITANA, rođena 19. 03. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pajović Tijane, advokata u Novom Sadu, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRSTINA GORAN, rođen 23. 06. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jasika Rajke, advokata u Inđiji, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVIĆ BILJANA, rođena 08. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BESERMENJI IGOR, rođen 02. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BARIŠIĆ ŽARKO, rođen 09. 08. 1978. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sekulić Snežane, advokata u Bečeju, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ BOJAN, rođen 24. 08. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mitrović Vidosave, advokata u Beloj Crkvi, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BICOK ANITA, rođena 18. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARAN NIKOLA, rođen 02. 09. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karan Slavoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SILIĆ LJUBICA, rođena 19. 01. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vesković Ž. Miomire, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 25. 06. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DŽIGURSKI BRANIMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DAMJANČEVIĆ MILICA, advokat u Sremskim Karlovcima sa danom 10. 07. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ROKNIĆ RUZMIRA, advokat u Kuli sa danom 21. 07. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIJIĆ STEVAN, advokat u Rumi sa danom 30. 06. 2010. godine, zbog penzionisanja.

DŽIGURSKI BRANIMIR, diplomirani pravnik, rođen 05. 01. 1946. godine upisuje se 15. 07. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Danila Kiša 17/a.

DAMJANČEVIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 07. 01. 1951. godine upisuje se 20. 07. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskim Karlovcima, Preradovićeva 28.

ROKNIĆ RUZMIRA, diplomirani pravnik, rođena 13. 10. 1951. godine upisuje se 02. 08. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Kuli, Maršala Tita 107/4.

MIJIĆ STEVAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 12. 1945. godine upisuje se 09. 07. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Paunović Stanka Veljka 141.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LONČAREVIĆ PETAR, advokat u Novim Banovcima sa danom 08. 04. 2010. godine, usled smrti.
Šakić Sandra, advokat u Staroj Pazovi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Lončarević Petra.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine DOBRIČKI ANKA, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 31. 05. 2010. godine, zbog penzionisanja.
Zbućnović Radoslav, advokat u Bačkom Petrovcu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Dobrički Anke.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BIRMANČEV GORAN, advokat u Apatinu sa danom 10. 06. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Pecovski Nikola, advokat u Apatinu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Birmančev Gorana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KORNOVIĆ DRAGOMIR, advokat u Kovačici sa danom 01. 06. 2010. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Cicka Jano, advokat u Kovačici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Kornović Dragomira.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RADOSAVLJEVIĆ LJUBICA, advokat u Novom Sadu sa danom 05. 07. 2010. godine, na lični zahtev.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Suvajdžić Branislava, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Radosavljević Ljubice.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SRDIĆ DANIJELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 06. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BERBAKOV BORISLAVA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VJEŠTICA BOJAN, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Paskaš Dragana, advokata u Zrenjaninu, sa danom 10. 05. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DAMJANOVIĆ SONJA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, sa danom 15. 06. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ MILANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Zindović Goluba, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 06. 2010. godine.

UZIMA SE na znanje da MILIĆEVIĆ MILORADU, advokatu u Pančevu, miruju prava i obaveze advokata počev od 01. 06. 2010. godine zbog postavljenja za načelnika Gradske uprave grada Pančeva.
Marić Zoran, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika Milićević Miloradu.
UZIMA SE NA ZNANJE da je RAKIĆ DOMAZETOVIĆ MIRNA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 15. 05. 2010. do 14. 05. 2011. godine.
Ribarov Zoran, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DAKIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 29. 06. 2010. do 29. 06. 2011. godine.
Perić Damir, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ASANI HAVA, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 16. 05. do 31. 05. 2010. godine.
Tapavički Irena, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ SLAVICA, advokat u Vršcu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 15. 04. do 15. 06. 2010. godine.
Pupavac Željko, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BAŠIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 13. 04. 2010. godine.
Šoti Feđa, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DENDA SLAVKO, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 26. 05. 2010. godine.
Simonovski Ivica, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ŠKUNDRIĆ MIODRAG, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen, dana 07. 06. 2010. godine.
Jakovljević Stevan, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Beljanski Isidora, advokat u Subotici promenila prezime, koje sada glasi Mamula.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Sabo Aleksandra, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi Bjekić.

Uzima se na znanje da je TUCAKOVIĆ TAMARA, advokatski pripravnik u Somboru, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Torma Harija, advokata u Somboru dana 11. 06. 2010. godine, te da istu nastavlja kod Čičovački Branka, advokata u Somboru dana 12. 06. 2010. godine.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine daje saglasnost na ugovor o prenosu dela osnivačkog kapitala Ortačkog advokatskog društva “Ristić & partneri” na Jovičić Branibora, advokata u Novom Sadu, s obzirom da je ugovor u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Uzima se na znanje da se Keserić Siniša, advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti privremenog zamenika Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.
dr Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika Štrbac Radovana, advokata u Novom Sadu.

Uzima se na znanje da je BORĐOŠKI MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 22, počev od 03. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je GUNJIĆ IVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 10, počev od 24. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stražilovska 11, počev od 21. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MATERIĆ JOVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 78, počev od 01. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURKOV KOCOLJEVAC RADMILA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4, počev od 09. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je KOCOLJEVAC SLOBODAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 4, počev od 09. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MIJIĆ STEVAN, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Paunović Stanka Veljka 141, počev od 18. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je PERIŠIĆ MIHAJLO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 4, počev od 22. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je MILJEVIĆ NATALIJA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Staparski put 10, počev od 23. 06. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je DRAGIN ZORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Oslobođenja 6, počev od 15. 06. 2010. godine.