admin

Sa sednice Upravnog odbora 24. juna 2005.

TRAVICA BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 01. 12. 1976. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TRAVICA BRANISLAV, advokatski pripravnik kod Perković Miroslava, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 06. 2005. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOZOMARA MILANA, diplomirani pravnik, rođena 27. 11. 1976. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 6.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOZOMARA MILANA, advokatski pripravnik kod Jeftić Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 06. 2005. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZINDOVIĆ GOLUB, diplomirani pravnik, rođen 21. 04. 1976. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 15.

TRIFKOVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 03. 05. 1972. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Petrovaradinu, Preradovićeva 38/3.

IVOŠEVIĆ SVETLANA, diplomirani pravnik, rođena 02. 01. 1962. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Kumičićeva 3.

HORVAT ENDRE, diplomirani pravnik, rođen 24. 07. 1977. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Temerinu, Novosadska 393/1.

MILUTINOV NEDELJKOVIĆ ISIDORA, diplomirani pravnik, rođena 02. 09. 1977. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pavla Simića 2.

ODOBAŠIĆ RADMILA, diplomirani pravnik, rođena 10. 08. 1961. godine, upisuje se 01. 07. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija 12.

BOŽIĆ ĐOKA, diplomirani pravnik, rođen 14. 06. 1942. godine, upisuje se 24. 06. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Stanoja Glavaša 18.

SAJKOV JASNA, diplomirani pravnik, rođena 14. 07. 1978. godine, upisuje se 15. 07. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Žarka Zrenjanina 3.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEKIĆ VESNA, rođena 05. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Anđelić Stevana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PILJA ALEKSANDAR, rođen 17. 05. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mitrović Branimira, advokata u Somboru, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOSTIĆ VLADISLAVA, rođena 14. 06. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVETKOVSKI BILJANA, rođena 11. 09. 1974. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Cvetkovske Katarine, advokata u Staroj Pazovi, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUNJIĆ IVAN, rođen 29. 04. 1974. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐISALOV DUŠAN, rođen 12. 03. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đisalov Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 24. 06. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine UZELAC VERA, advokat u Novom Sadu sa danom 09. 06. 2005. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Uzelac Dušan, advokat u Novom Sadu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐAPIĆ GORDANA, advokat u Rumi sa danom 20. 06. 2005. godine, radi preseljenja na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOŽIĆ ĐOKA, advokat u Vršcu sa danom 15. 06. 2005. godine, radi penzionisanja.

UZIMA SE na znanje da će NOVAKOVIĆ NIKOLI, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 01. 07. 2005. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Češljević Dragana, advokat u Novom Sadu se postavlja za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će MACEDONIĆ OLGA, advokat u Bečeju, biti privremeno odsutna od 07. 06. do 01. 09. 2005. godine.

Macedonić Ivan, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će MOMČILOVIĆ RADOSLAV, advokat u Šidu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog lečenja od 20. 05. do 10. 07. 2005. godine.

Nonković Branko, advokat u Šidu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je JAKAB VLADIMIR, advokat u Kovačici, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 18. 04. 2005. godine.

Uhrin Jakab Jasmina, advokat u Kovačici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 27. 04. 2005. godine.

Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KOŠIĆ BOJAN, advokat u Pančevu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Vršac, T.C. Bahus, II sprat, lokal 26, Sterijina 34, počev od 01. 06. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ĐERKOVIĆ MIROSLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gogoljeva 28, počev od 06. 06. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ŽUPUNSKI DARKO, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 10A, počev od 01. 06. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je GALEČIĆ MAJA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Arsenija Čarnojevića 10, počev od 01. 06. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je KORANJIĆ KONSTANCA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Njegoševa 1a, prvi sprat, kancelarija 12, počev od 06. 06. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je MARIĆ JOVANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 53/1, počev od 01. 07. 2005. godine.