admin

Sa sednice Upravnog odbora 22. maja 2010

BUKVA GORDAN, diplomirani pravnik, rođen 07. 05. 1969. godine upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Laze Kostića 13/II, stan 11.

MIUCA MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 22. 08. 1984. godine upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Žarka Zrenjanina 46/1B.

MITROVSKI IVAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 08. 1954. godine upisuje se 24. 05. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Maksima Gorkog 31/10.

BRDARIĆ ANGELINA, diplomirani pravnik, rođena 19. 10. 1951. godine upisuje se 10. 06. 2010. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine kao penzioner, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Svetozara Miletića 32.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUŠKAŠ JASMINA, rođena 19. 10. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Stojanović Nataše, advokata u Inđiji, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRNAJSKI LAZAREV JOVANA, rođena 02. 01. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRUDIĆ VLADIMIR, rođen 19. 03. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ribarov Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANOVIĆ ZORAN, rođen 26. 02. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRGIĆ DRAGANA, rođena 16. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Sabo Zvonka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BALJ NEMANJA, rođen 05. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojnović Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIVOJEVIĆ SRĐAN, rođen 26. 05. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJOVIĆ JELENA, rođena 16. 11. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEKIĆ SVETOZAR, rođen 23. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NERANDŽIĆ SLAVICA, rođena 14. 01. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Beljanski Branislava, advokata u Somboru, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAŠIĆ DANILO, rođen 14. 04. 1979. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dašić Dragana, advokata u Subotici, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SABO NOEMI, rođena 03. 09. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Uzelac Bojana, advokata u Subotici, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČORDAROV MARKO, rođen 15. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Krkljuš Milorada, advokata u Novom Sadu, dana 24. 05. 2010. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BRDARIĆ ANGELINA, advokat u Kikindi sa danom 31. 05. 2010. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARIĆ ZLATOJE, advokat u Novom Bečeju sa danom 01. 05. 2010. godine, usled smrti.
Ćurčić Borivoj, advokat u Novom Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Marić Zlatoja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ĐOKIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 14. 05. 2010. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Nikolić Svetlana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Đokić Marijane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PETRONIJEVIĆ SRĐANA, advokat u Sremskim Karlovcima sa danom 19. 05. 2010. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SOKIĆ MILORAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Mihajlović Dejana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 05. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BELJIN SVETLANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2010. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VULETIĆ JELENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod dr Kubinjec Janka, advokata u Novom Sadu, sa danom 05. 06. 2010. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da će ŠKUNDRIĆ MIODRAG, advokat u Pančevu, biti privremeno odsutan od 01. 06. do 01. 07. 2010. godine.
Jakovljević Stevan, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 15. 04. 2010. godine.
Šereš Šimon Marija, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PEJOVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 16. 04. 2010. do 15. 04. 2011. godine.
Šereš Šimon Marija, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SIMIĆ DANIJELA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 25. 04. 2010. do 24. 04. 2011. godine.
Čolević Mira, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VIDAKOVIĆ TAMARA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 17. 05. 2010. do 16. 05. 2011. godine.
Manastirac Marijana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MARINKOVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta od 01. 06. 2010. do 31. 05. 2011. godine.
Antić Živka, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je NIKOLIĆ SAVIN ISIDORA, advokat u Novom Sadu, bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog održavanja trudnoće u periodu od 02. 03. do 22. 04. 2010. godine.
Nadalje, imenovana će biti privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 23. 04. 2010. do 22. 04. 2011. godine.
Stanivuković Goran, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je NEDIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Milana Toplice 8, počev od 24. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ SLOBODAN, advokat u Kovačici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 65, počev od 06. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je NAGEL JANOŠ, advokat u Kanjiži, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavni trg 11, počev od 04. 05. 2010. godine.

Uzima se na znanje da je BEDE OTILIJA, advokat u Kanjiži, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavni trg 11, počev od 04. 05. 2010. godine.