admin

Sa sednice Upravnog odbora 2. septembra 2011

LAZIĆ JASNA, diplomirani pravnik, rođena 12. 07. 1984. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Temerinska 89.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LAZIĆ JASNA, advokatski pripravnik kod Selaković Svetlane, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BLAŽIĆ KRISTINA, diplomirani pravnik, rođena 11. 08. 1980. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miloša Bajića 13.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BLAŽIĆ KRISTINA, advokatski pripravnik kod Miljuš Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

JOVIČIĆ SANDRA, diplomirani pravnik, rođena 22. 02. 1982. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 38/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika JOVIČIĆ SANDRA, advokatski pripravnik kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOZOMORA VESNA, diplomirani pravnik, rođena 25. 04. 1982. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 109/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KOZOMORA VESNA, advokatski pripravnik kod Kozomora Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GAVRILOVIĆ NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 19. 09. 1984. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 20.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika GAVRILOVIĆ NEMANJA, advokatski pripravnik kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KLJAJIĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 07. 1984. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 17/9.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KLJAJIĆ GORAN, advokatski pripravnik kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PERKUČIN ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 27. 05. 1982. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 7/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PERKUČIN ĐORĐE, advokatski pripravnik kod Apro Ljubomira, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SILAĐI MIKLOŠ, diplomirani pravnik, rođen 16. 12. 1984. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Glavna 27.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SILAĐI MIKLOŠ, advokatski pripravnik kod Petrov Aleksandra, advokata u Bečeju, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PAREŽANIN NEMANJA, diplomirani pravnik, rođen 01. 03. 1985. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Nikšićka 32.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PAREŽANIN NEMANJA, advokatski pripravnik kod Parežanin Branka, advokata u Subotici, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

TUTULUGDŽIJA RADOVAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 03. 1982. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 49/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika TUTULUGDŽIJA RADOVAN, advokatski pripravnik kod Vidić Manastirac Vidosave, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

LAKETIĆ VESNA, diplomirani pravnik, rođen 07. 01. 1983. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 6.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LAKETIĆ VESNA, advokatski pripravnik kod Lončarević Dragoljuba, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

OBRADOVIĆ Z. DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 07. 08. 1983. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Staroj Pazovi, Branka Radičevića 12-14, lokal 11.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika OBRADOVIĆ Z. DRAGANA, advokatski pripravnik kod Đurić Dragana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILUTINOVIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 04. 07. 1982. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 3.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILUTINOVIĆ BRANISLAV, advokatski pripravnik kod Đurkov Kocoljevac Radmile, advokata u Pančevu, sa danom 01. 09. 2011. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOVAČEVIĆ MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 23. 02. 1980. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Radomira Putnika 50.

MILOJIČIĆ BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 03. 12. 1977. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Apatinu, Srednja 2.

JAKAB LADISLAV, diplomirani pravnik, rođen 04. 08. 1974. godine upisuje se 02. 09. 2011. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 21.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OGNJENOVIĆ BLAGOJE, rođen 19. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Martinović Dragoljuba, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPOVIĆ MIRKO, rođen 13. 04. 1975. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radukin Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALIVUK JOVAN, rođen 15. 12. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kozomara Milane, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KILIBARDA IVANA, rođena 23. 12. 1981. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OTIĆ JELENA, rođena 27. 09. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Boška, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CEKIĆ TATJANA, rođena 02. 12. 1982. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Miljuš Milana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIKOLIĆ NEVENA, rođena 25. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prodanović Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUPOVIĆ IVANA, rođena 24. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janevski Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HUSOVIĆ MAJA, rođena 28. 10. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kostić Vladislava, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BASTA MILICA, rođena 02. 04. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Jovice, advokata u Rumi, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RAĐENOVIĆ OLJA, rođena 05. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Đurić Dragana, advokata u Staroj Pazovi, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAĐEN BOJAN, rođen 05. 05. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Dragičević Milorada, advokata u Subotici, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOŠEVIĆ ANJA, rođena 26. 05. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radomir Milanke, advokata u Pančevu, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAŽETIN BRANKA, rođena 17. 03. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Golubović Milanka, advokata u Somboru, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DROBAC MARKO, rođen 14. 09. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pešić Milana, advokata u Odžacima, dana 02. 09. 2011. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RAŠIĆ UROŠ, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 06. 2011. godine, usled smrti.
Rašić Gordana, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Rašić Uroša.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JEVIĆ MILANA, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2011. godine, na lični zahtev.
Rakić Domazetović Mirna, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Jević Milane.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JAŠAREVIĆ KUŽIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu sa danom 13. 07. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Gojković Dragan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Jašarević Kužić Sanje.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PRĆIĆ ZORAN, advokat u Subotici sa danom 02. 09. 2011. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Vuković Boris, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Prćić Zorana.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PRODANOV DUŠAN, advokat u Somboru sa danom 15. 07. 2011. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Vukićević Radivoj, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije Prodanov Dušana.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILANOVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 07. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine CRNOMARKOVIĆ DRAGAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Crnomarković Dušana, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 07. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine OBRADOVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Đurić Dragana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 14. 07. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine OROVČANEC SONJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2011. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BUNJEVAC NATAŠA, advokatski pripravnik u Adi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Ulijan Marte, advokata u Adi, sa danom 26. 07. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da VUJOVIĆ MIRNI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva od 01. 07. 2011. do 29. 06. 2012. godine.
Bjelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolesti počev od 14. 07. 2011. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da BEŠLIN JELENI, advokatu u Vršcu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog trudničkog bolovanja počev od 21. 07. 2011. godine.
Patrić Bojan, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da STAJIĆ BRANISLAVI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog stručnog usavršavanja u inostranstvu, od 01. 10. 2011. do 01. 04. 2012. godine.
Zelinčević Jelena, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je RADANOVIĆ ANIKO, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 29. 07. 2011. godine.
Mitrović mr Gordana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je HRNČJAR VERICA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 02. 08. 2011. godine.
Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ LEPOSAVA, advokat u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 21. 08. 2011. godine.
Mrđa Svetlana, advokat u Čelarevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐUKIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 24. 09. 2011. godine.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je VUKIĆ BOJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu dana 16. 08. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 17. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je CVEJIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu dana 17. 08. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Perić Kose, advokata u Banatskom Brestovcu, dana 18. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je BOKA ANDRAŠ, advokatski pripravnik u Senti, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Gere Tibora, advokata u Senti, dana 22. 08. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Ulijan Marte, advokata u Molu, dana 23. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ELEK MILOŠ, advokatski pripravnik u Somboru, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Miljević Natalije, advokata u Somboru dana 06. 07. 2011. godine, te da istu nastavlja kod Elek Milana, advokata u Somboru dana 07. 07. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PERIĆ DAMIR, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Futog, Zmaj Jovina 28, počev od 05. 07. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MATIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Belu Crkvu, Rasadnik II A 5/1, počev od 15. 07. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RATKOVIĆ VLATKO, advokat u Rumi, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Železnička 38/1, počev od 01. 09. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RADOVIĆ SVETLANA, advokat u Subotici, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Bačku Topolu, Maršala Tita 48b, počev od 01. 08. 2011. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TRBOJEVIĆ GORAN, advokat u Staroj Moravici, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Suboticu, Branislava Nušića 4a, počev od 22. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KAPUN DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 21, stan 6, počev od 22. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MATIĆ DAVOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 21/I, stan 6, počev od 22. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je PERESKI SLAVKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Futoška 21/I, stan 6, počev od 22. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je GALIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Doža Đerđa 2, počev od 08. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je SOLDAT NENAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Doža Đerđa 2, počev od 08. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je SLAVKOVIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 11, počev od 22. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je mr KORAĆ J. MILE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar cara Lazara 17, počev od 01. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je TRAJKOVIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 19, počev od 01. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KOZOMARA MILANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 8c, počev od 01. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MIKLOŠ ČABA, advokat u Bačkoj Topoli, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vidovdanska 4/IV, počev od 01. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je VINČIĆ ZORAN, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 180, počev od 10. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je TASIĆ SINIŠA, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jevrejska 1, “Banat biznis centar” lokal 16, počev od 25. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ŽVIŽDAK IVAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dostojevskog 92, počev od 05. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je GROS MIRJANA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Senćanski put 4, počev od 01. 09. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je MILJAČKI SANJA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Senćanski put 54, počev od 21. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je ARNOLD BAJALOVIĆ VIOLETA, advokat u Staroj Pazovi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 12, lokal 6, počev od 15. 08. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je KOVČIN ČEDOMIR, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Venac Petra Bojovića 12, počev od 01. 07. 2011. godine.

Uzima se na znanje da je RAKIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kraljevića Marka 20, počev od 01. 09. 2011. godine.