admin

Sa sednice Upravnog odbora 2. septembra 2005.

MATIJEVIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 04. 05. 1978. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 14/III.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MATIJEVIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik kod Matijević Ivana, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 09. 2005. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BAŠIĆ DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 06. 1978. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 94.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BAŠIĆ DUŠAN, advokatski pripravnik kod Puhalović Aleksandra, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 09. 2005. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

GRUJIĆ MAJA, diplomirani pravnik, rođena 04. 05. 1958. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 46/V, stan 20.

MANASTIRAC MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 11. 02. 1979. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 10.

TEPIĆ IVANKA, diplomirani pravnik, rođena 25. 08. 1953. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Narodnog fronta 59, stan 321.

VUKMIROVIĆ RAJKO, diplomirani pravnik, rođen 11. 12. 1970. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Boškovića 8/I.

GRUJIĆ mr ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 19. 07. 1975. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Karađorđeva 6.

RADOVIĆ R. VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 28. 08. 1961. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Kralja Petra Prvog 12/1.

MANDIĆ IVANA, diplomirani pravnik, rođena 09. 12. 1977. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bečeju, Dositejeva 10.

JELČIĆ NADA, diplomirani pravnik, rođena 06. 05. 1957. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Šidu, Naselje Istok D1-2/22.

VINČIĆ ZORAN, diplomirani pravnik, rođen 19. 08. 1962. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Partizanska 5.

LASLO ZAJ EVA, diplomirani pravnik, rođena 09. 01. 1962. godine, upisuje se 05. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Adi, Hajduk Veljka 5.

DOJIĆ MILICA, diplomirani pravnik, rođena 02. 10. 1958. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Gustava Tonča 4.

MIŠKOV VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 15. 03. 1961. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Čitaonička 3.

PEČEK STOJAN, diplomirani pravnik, rođen 28. 02. 1953. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Zmaj Jovina 2/I.

SIMONOVSKI IVICA, diplomirani pravnik, rođen 28. 08. 1959. godine, upisuje se 16. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Žitni trg bb, PC Mala Varoš II/9.

RADULOVIĆ DANE, diplomirani pravnik, rođen 01. 06. 1952. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Braće Radića 12.

RAKIĆ MIRNA, diplomirani pravnik, rođena 02. 07. 1977. godine, upisuje se 02. 09. 2005. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Kralja Aleksandra 6.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ GORDANA, rođena 20. 06. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA, rođena 01. 10. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vulić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRNUŠTIK MAJA, rođena 10. 05. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Sikimić Zorislave, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DABIĆ MILAN, rođen 08. 09. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Katanić Arsenija, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KARANOVIĆ STEVAN, rođen 06. 04. 1970. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Borislava, advokata u Bačkoj Palanci, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČEŠLJAREV BORIS, rođen 13. 03. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Češljarov Zorice, advokata u Zrenjaninu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIČIĆ MIRNA, rođena 26. 12. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bjelica Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ZLOKOLICA SLOBODAN, rođen 22. 07. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIRKOV VLADIMIR, rođen 03. 11. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Radosavljev Slavka, advokata u Zrenjaninu, dana 02. 09. 2005. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VEMIĆ TIHOMIR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2005. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Pavlović Slavica, advokat u Novom Sadu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JEKIĆ BORIVOJ, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 06. 2005. godine, na lični zahtev.

Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Dronjak Žikica, advokat u Novom Sadu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MRKIĆ SAVA, advokat u Subotici sa danom 01. 09. 2005. godine, na lični zahtev.

Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Mrkić Đorđe, advokat u Subotici se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŽIVA STEVAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 10. 09. 2005. godine, zbog penzionisanja.

Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Živa Slavko, advokat u Zrenjaninu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BRDAR VALENTINA, advokat u Subotici sa danom 31. 07. 2005. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Imenovana i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.

Jovanić Olivera, advokat u Subotici se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TAPAVIČKI PETAR, advokat u Zrenjaninu sa danom 31. 08. 2005. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.

Tapavički Irena, advokat u Zrenjaninu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DŽIGURSKI IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Džigurski Branimira, advokata u Novom Sadu, sa danom 03. 08. 2005. godine.

UZIMA SE na znanje da će PALALIĆ JOVANU, advokatu u Bačkoj Palanci, mirovati prava i obaveze advokata počev od 01. 09. 2005. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Grahovac Dragomir, advokat u Bačkoj Palanci se postavlja za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je HORVAT AGNEŠ, advokat u Subotici, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 01. 04. do 31. 08. 2005. godine.

Lenart Mesaroš Ester, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VELIČKOVIĆ MILE, advokat u Odžacima, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 19. 07. 2005. godine.

Davidov Strahinja, advokat u Odžacima, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠERFEZE NIKOLINA, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, privremeno sprečena da obavlja advokatsko pripravničku vežbu zbog porodiljskog odsustva počev od 01. 03. 2005. godine.

UZIMA SE na znanje da je GLIŠIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon privremene sprečenosti, dana 27. 06. 2005. godine.

Zeveđi Oliver, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je DAMJANOV PETROVIĆ SLAVICA, advokat u Subotici, nastavila sa radom nakon privremene sprečenosti, dana 11. 07. 2005. godine.

Marosiuk Ćurčić Malagurski Jelena, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MACEDONIĆ OLGA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon privremene odsutnosti, dana 26. 08. 2005. godine.

Macedonić Ivan, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je PEJOVIĆ MIRA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu dana 15. 08. 2005. godine, te da istu nastavlja kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu dana 16. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ŠARIĆ BRANKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Novaković Nikole, advokata u Novom Sadu dana 30. 06. 2005. godine, te da istu nastavlja kod Češljević Dragane, advokata u Novom Sadu dana 01. 07. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je SUDŽUKOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu dana 15. 08. 2005. godine, te da istu nastavlja kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu dana 16.08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da se Palalić Jovan, advokat u Bačkoj Palanci razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Matić Aleksandra, advokata u Bačkoj Palanci.

Grahovac Dragomir, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika advokatske kancelarije Matić Aleksandra, advokata u Bačkoj Palanci.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VRSAJKOV MARIJA, advokat u Bačkoj Palanci, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Ilije Birčanina 28, počev od 01. 07. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je MARTINOVIĆ NEVENKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Ferenca Fehera 9, počev od 03. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je MILANKOVIĆ ZORAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg oktobarske revolucije 18/4, počev od 15. 07. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je GRBA BOŽIDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 20, počev od 09. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ NEMANJA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 44/1, počev od 10. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je KALMAN ŠTANJO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 44/1, počev od 10. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je MUŠICKI PAVLE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 44/1, počev od 10. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je KOJADINOVIĆ MILE, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Brigadira Ristića 2/a, počev od 24. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je LAZIĆ ISIDOR, advokat u Čoki, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sutjeska 8, počev od 29. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIGIĆ M DUŠAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Veljka Petrovića 19, počev od 01. 09. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je ŠKORIĆ ČEDOMIR, advokat u Petrovaradinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Novi Sad, Futoška 31, počev od 30. 08. 2005. godine.

Uzima se na znanje da je DRAGIN ZORAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 2, lokal 9, počev od 29. 08. 2005. godine.

Utvrđuje se iznos mesečne članarine u iznosu od 900,00 dinara, počev od 01. oktobra 2005. godine.