admin

Sa sednice Upravnog odbora 2. oktobra 2015

MIRKOVIĆ BOJAN, diplomirani pravnik, rođen 13. 01. 1989. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Sportska T-3/16.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MIRKOVIĆ BOJAN, advokatski pripravnik kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 10. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MILIĆ NIKŠA, diplomirani pravnik, rođen 16. 12. 1988. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 6.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILIĆ NIKŠA, advokatski pripravnik kod Milić Vladimira, advokata u Sremskoj Mitrovici, sa danom 01. 10. 2015. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŠIKOPARIJA VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 30. 01. 1980. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Partizanska 21.

GRBOVIĆ VERA, diplomirani pravnik, rođena 15. 02. 1979. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 6B.

KONDIĆ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 04. 1988. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Tolstojeva 53, stan 9.

DRAGANOV VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 04. 12. 1971. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 34/5.

VUJIČIĆ BOGDAN, diplomirani pravnik, rođen 20. 06. 1982. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 46/5.

DOBRANIĆ SAVO, diplomirani pravnik, rođen 24. 03. 1964. godine upisuje se 02. 10. 2015. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Generala Drapšina 2.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DOBRAŠ LARA, rođena 31. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pantić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MASTILOVIĆ VIDA, rođena 16. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radenković Miodraga, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NIĆETIN MASTILOVIĆ LIDIJA, rođena 17. 09. 1976. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovač Aleksandra, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ANDRIĆ BRANKA, rođena 30. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komaromi Ane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ALEKSIĆ JOVANA, rođena 20. 08. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Novkov Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOČIĆ VESNA, rođena 23. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Milenka, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VELJKOVSKI DRAGANA, rođena 30. 10. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Petrović Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠEBEZ DRAGANA, rođena 24. 10. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MITROVIĆ MILANA, rođena 17. 05. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kovačević Kanazir Vanje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOGUNOVIĆ OLIVERA, rođena 08. 12. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Apro Ljubomira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRASULA MARIČIĆ EMILIJA, rođena 16. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Maričić Vladimira, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SAVANOVIĆ TAMARA, rođena 25. 05. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VESELINOVIĆ MILICA, rođena 21. 11. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perić Maje, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODOROVIĆ SLOBODANA, rođena 25. 06. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVANOVIĆ BILJANA, rođena 27. 12. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komaromi Ane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIĆUNOVIĆ TAMARA, rođena 01. 06. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komaromi Ane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRIVUNČEVIĆ NEDA, rođena 17. 10. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILUTINOVIĆ BRANKO, rođen 31. 03. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Komaromi Ane, advokata u Novom Sadu, dana 06. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PRICA MIROSLAV, rođen 23. 07. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Prica Borislava, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PINDOVIĆ MLADEN, rođen 28. 02. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SALATIĆ LJUBOMIR, rođen 24. 09. 1980. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Simić Danijele, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TODOROVIĆ STRAHINJA, rođen 01. 12. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Karadarević Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KORAĆ MILE, rođen 22. 04. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Madić Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TOJAGIĆ NEMANJA, rođen 21. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Pušara Milana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BIRMANČEVIĆ BOJAN, rođen 07. 10. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vla Bogdana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILIVOJEVIĆ MAJA, rođena 03. 05. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Milivojević Milivoja, advokata u Šajkašu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OPARNICA ZDRAVKO, rođen 22. 09. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Šoć Slobodana, advokata u Kikindi, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĆEŠIĆ ZORANA, rođena 07. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Tubin Zdravka, advokata u Kikindi, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SIMIĆ JELENA, rođena 08. 07. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRSTONOŠIĆ TAMARA, rođena 03. 09. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Živkov Dimitrija, advokata u Kikindi, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATIJAŠEVIĆ NENAD, rođen 07. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Starčević Slađane, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LEVAJAC RAJKO, rođen 23. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Levajac mr Zorana, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VLAOVIĆ TIHOMIR, rođen 26. 06. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Španović Sofije, advokata u Inđiji, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu OBRADOVIĆ ŽELJKA, rođena 23. 04. 1991. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Filipović Dragane, advokata u Inđiji, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ ANJA, rođena 20. 07. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Vojna Marinela, advokata u Vršcu, dana 07. 10. 2015. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ BRANIVOJ, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 09. 2015. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Jerković Igor, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PROLE DUŠAN, advokat u Vrbasu sa danom 11. 09. 2015. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.
Prodanović Žarko, advokat u Vrbasu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STOJKOV JOVANA, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 10. 2015. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STEFANOVIĆ OLIVERA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, sa danom 31. 08. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BABIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine ŠUMONJA MATOVINA IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Božić Zorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JANJEVIĆ MARKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, sa danom 02. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MAĆOŠ MARINA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Marićević Miodraga, advokata u Kikindi, sa danom 08. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NEŠKOVIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Josimović Mirjane, advokata u Rumi, sa danom 04. 10. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILOVIĆ NIKOLINA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jasika mr Nikole, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 30. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine DRAŽIĆ MARIJA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Jasika mr Nikole, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 30. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VIDIĆ ZORANA, advokatski pripravnik u Zrenjaninu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Asani Have, advokata u Zrenjaninu, sa danom 30. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PINĆIR ANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Boban Petra, advokata u Novom Sadu, sa danom 24. 09. 2015. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Staroj Pazovi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vujović Dragana, advokata u Staroj Pazovi, sa danom 05. 09. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da GALIĆ JELENI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 31. 08. 2015. godine do 29. 08. 2016. godine.
Jovičić Sandra, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da MALBAŠA TIJANI, advokatu u Novom Sadu, privremeno prestaje pravo na obavljanje advokature zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, od 09. 09. 2015. godine do 07. 09. 2016. godine.
Stanivuković Višnjić Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KOJIĆ MAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 30. 08. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Oberman Igor, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TAFILOVIĆ HASIDA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 18. 09. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Đerković Miroslav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VUJASIN IVANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 02. 10. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Simović Nataša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILJANSKI BRANKA, advokat u Temerinu, nastavila sa radom dana 29. 08. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Kežić Ljiljana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GRUJIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 23. 09. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Kalman Štanjo, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MIHAJLOVIĆ BILJANA, advokat u Somboru, nastavila sa radom dana 09. 09. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Vorkapić Ostoja, advokat u Somboru, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će HOROVIC NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastaviti sa radom dana 22. 10. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Horovic V. Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je BACKOVIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom dana 25. 09. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja.
Rajačić Jelena, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TURKAN MIHAELA, advokat u Vršcu, nastavila sa radom dana 05. 10. 2015. godine, nakon što joj je privremeno bilo prestalo pravo na bavljenje advokaturom zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.
Mihaj Milka, advokat u Vršcu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kojić Maša, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Kojić Bisak.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Križ Jasmina, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Čuturilo.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Šoštarić Dušica, advokat u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Šoštarić Blagojević.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Bjelanović Branislava, advokat u Kikindi, promenila prezime, koje sada glasi Joksimović.

UZIMA SE NA ZNANJE da je mr Josimović Ž. Milica, advokat u Rumi, promenila prezime, koje sada glasi Josimović Ljutovac.

Uzima se na znanje da je DESPOTOVIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Milice, advokata u Novom Sadu dana 14. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Racić Dražena, advokata u Subotici, dana 15. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je JOVOVIĆ IVANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Ribarov Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PETROVIĆ SLAĐANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Polić Ljiljane, advokata u Novom Sadu dana 08. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PERIŠIĆ GORDANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Đerković Miroslava, advokata u Novom Sadu dana 18. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Tafilović Haside, advokata u Novom Sadu, dana 19. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ZELJIĆ MAJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu dana 22. 09. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Milić T. Siniše, advokata u Novom Sadu, dana 23. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ĆURČIĆ NENAD, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Savović Bojana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je DOBRNJAC BORINKA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Simikić Radojice, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURKOVIĆ DRAGANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2015. godine, te da istu nastavlja kod Simikić Radojice, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je Mihajlovski Mladen, advokat u Novom Sadu, istupio iz „Zajedničke advokatske kancelarije Aleksić sa saradnicima“, sa sedištem u Novom Sadu, Grčkoškolska 1, sa danom 21. 09. 2015. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je OROS SILVIJA, advokat u Ruskom Krsturu, preselila sedište advokatske kancelarije u Kucuru, Maršala Tita 61, počev od 05. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLOVIĆ MILUTIN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Tolstojeva 53/I, stan 9, počev od 09. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MALEŠEVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Tolstojeva 53/9, počev od 09. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je KRALJ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 94, prizemlje, stan 1, počev od 01. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MIJATOVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar kralja Petra Prvog 7, počev od 15. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je VJEŠTICA MAGDOLNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 26, počev od 14. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je VUJASIN IVANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Petra Drapšina 56/III, počev od 02. 10. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIGIĆ VEDRANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar cara Lazara 37/95, počev od 22. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je KURTINOVIĆ SLAVICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dunavska 13, počev od 15. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je VUJOVIĆ DRAGAN, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 12, počev od 03. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ČABARKAPA GORAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Dušana 6/4, počev od 17. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je RAJIĆ VLADIMIR, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu 4. jula 28/1, počev od 28. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je MIHAJLOVSKI MLADEN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3/1/3, počev od 21. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je BAJIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu dr Laze Stanojevića 3/I/3, počev od 29. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je SUBOTIĆ MARINA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gimnazijska 17, počev od 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ĐULINAC IVANA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gimnazijska 17, počev od 01. 09. 2015. godine.

Uzima se na znanje da je ČABARKAPA DEJAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Dušana 6/4, počev od 17. 09. 2015. godine.