admin

Са седнице Управног одбора 2. октобра 2009

МАДИ ЂУРА, дипломирани правник, рођен 01. 10. 1980. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Драге Спасић 3.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАДИ ЂУРА, адвокатски приправник код Илић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОВАРИШИЋ АНДРЕЈ, дипломирани правник, рођен 18. 06. 1979. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТОВАРИШИЋ АНДРЕЈ, адвокатски приправник код Грба Божидара, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВОВИЋ ВУКАШИН, дипломирани правник, рођен 20. 11. 1981. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВОВИЋ ВУКАШИН, адвокатски приправник код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОБАН ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 25. 08. 1981. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 4/а.
Брише се из Именика адвокатских приправника БОБАН ПЕТАР, адвокатски приправник код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОШ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 23. 09. 1977. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 17.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОШ МАРИЈАНА, адвокатски приправник код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИУЧИН МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 08. 11. 1977. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 12.

ТЕРЕК АНИКО, дипломирани правник, рођена 20. 10. 1976. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 17/1, стан 5.

ДЕЈАНОВИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1958. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Августа Цесарца 18/ИИ, апартман 202.

ШАКИЋ САНДРА, дипломирани правник, рођена 30. 06. 1979. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Краља Петра Првог 20.

ОПАЧИЋ М. ДУШКО, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1959. године уписује се 02. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Вршачка 6.

БОРЂОШКИ КАЋАНСКИ ЈЕЛИСАВЕТА, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1950. године уписује се 30. 10. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вука Караџића 31.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОСИЋ ИВАНА, рођена 24. 07. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ САЊА, рођена 18. 04. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Слободана, адвоката у Ковачици, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКАШИНОВИЋ ТИЈАНА, рођена 01. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Вишњић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГОВИЋ МАЈА, рођена 30. 04. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА, рођена 04. 04. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Жидишић Драгице, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАНОВИЋ МИЛИЈАНА, рођена 20. 02. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 03. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ МИЛОШ, рођен 02. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ МАРКО, рођен 28. 07. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Галић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧАВЛИН МИХАЈЛО, рођен 31. 03. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОЈЕ НАТАША, рођена 08. 03. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Паић Зорана, адвоката у Темерину, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЛО, рођен 15. 04. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Футогу, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 15. 02. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Амиџић Грује, адвоката у Новом Саду, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУДАР ВЛАДИМИР, рођен 28. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пудар Драгомира, адвоката у Кикинди, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ СМИЉАНА, рођена 14. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Симић Душана, адвоката у Сремској Митровици, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВ ФЈОДОР, рођен 13. 04. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОШИЋ НАТАЛИЈА, рођена 23. 11. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖИН СНЕЖАНА, рођена 20. 01. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зекић Радивоја, адвоката у Вршцу, дана 02. 10. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОРЂОШКИ КАЋАНСКИ ЈЕЛИСАВЕТА, адвокат у Новом Саду са даном 20. 10. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду са даном 18. 08. 2009. године, услед смрти.
Маровић Жељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Грујић Милоша.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РЕШИН БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину са даном 05. 10. 2009. године, због пензионисања.
Шерфезе Јанко, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Решин Бранислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈУХАС СТЕВАН, адвокат у Суботици са даном 02. 10. 2009. године.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јухас Ђурић Виктор, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јухас Стевана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРДЕЛИС АНДРЕЈ, адвокат у Старој Пазови са даном 30. 09. 2009. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Апостолов Душко, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕБЕР ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2009. године, због пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вебер Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вебер Ђорђа.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 10. 2009. године, због заснивања радног односа.
Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Дугоњић Тање.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ОЛИВЕР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 09. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВ НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 09. 2009. године.

УЗИМА СЕ на знање да ЂУКИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, мирују права и обавезе адвоката почев од 15. 10. 2009. године због избора за члана Градског већа Града Новог Сада.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 04. 09. 2009. године.
Мрђа Светлана, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 01. 11. 2009. године.
Поповић Дивна, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства у периоду од 01. 08. 2009. до 31. 07. 2010. године.
Орловић Александра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 09. 09. 2009. године.
Пантић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУКОЊАНСКИ КОВАЧ БЛАГОЈЕ, адвокат у Бачкој Паланци, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 09. 09. 2009. године.
Панин Милан, адвокат у Деспотову, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРИН ДУШАН, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 07. 09. 2009. године.
Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пауновић Гордана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ВУЧКОВИЋ.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању Ортачког адвокатског друштва “Суботин”, са седиштем у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ решење Управног одбора Адвокатске коморе Војводине број 540/09 од 04. 09. 2009. године којим је узето на знање да Мушкиња Хајнрих Анико, адвокат у Новом Саду наставља са радом након што су јој мировала права и обавезе, дана 01. 10. 2009. године.

Узима се на знање да је КОВАЧЕВ РАДОЈКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1/1, стан 3, почев од 10. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је ИВАНКОВИЋ ИВОНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 7, почев од 14. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је СОКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 13, почев од 21. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 13, почев од 21. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 1, почев од 28. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је ШОТИ ФЕЂА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 15, почев од 01. 09. 2009. године.