admin

Sa sednice Upravnog odbora 12. septembra 2008

DOBROSAVLJEV LJUBIŠA, diplomirani pravnik, rođen 30. 12. 1978. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 22.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika DOBROSAVLJEV LJUBIŠA, advokatski pripravnik kod Dobrosavljev Svetozara, advokata u Novom Sadu, sa danom 12. 09. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MARKOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 30. 12. 1981 godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Apatinu, Srpskih vladara 36.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MARKOVIĆ MILAN, advokatski pripravnik kod Marković Nedeljka, advokata u Apatinu, sa danom 12. 09. 2008. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŽIDIŠIĆ DRAGICA, diplomirani pravnik, rođena 01. 10. 1966. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Zmaj Jovina 23.

ČOLIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 26. 03. 1973. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 40/I.

ĐISALOV DUŠAN, diplomirani pravnik, rođen 12. 03. 1979. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Šumadijska 4.

ŠUTALO MEZEI IVANA, diplomirani pravnik, rođena 21. 04. 1980. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Braće Ribnikar 63/2.

BABIĆ NIKOLINA, diplomirani pravnik, rođena 10. 08. 1979. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/I.

KRSTIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 04. 09. 1981. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/I.

BURSAĆ GORAN, diplomirani pravnik, rođen 05. 09. 1974. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Josipa Pančića 23.

MIĆIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 31. 08. 1979. godine upisuje se 12. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Arsenija Čarnojevića 4/2.

GRUJIĆ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 30. 01. 1949. godine upisuje se 22. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Heroja Pinkija 7.

TRIFUNAC VASA, diplomirani pravnik, rođen 02. 02. 1945. godine upisuje se 22. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Braće Tatića 52.

GAVANSKI dr BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 08. 03. 1945. godine upisuje se 20. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Šekspirova 5.

POPOVIĆ ČASLAV, diplomirani pravnik, rođen 15. 01. 1945. godine upisuje se 22. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

BAJIĆ SNEŽANA, diplomirani pravnik, rođena 08. 09. 1945. godine upisuje se 22. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 23.

NEMET JANOŠ, diplomirani pravnik, rođen 06. 01. 1947. godine upisuje se 19. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Glavna 21.

ZADORI PLETIKOSIĆ ROŽA, diplomirani pravnik, rođena 05. 08. 1950. godine upisuje se 22. 09. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Čantaviru, Maršala Tita 57.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEVIĆ MIRKO, rođen 01. 08. 1956. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Perković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUKOBRATOVIĆ MIODRAG, rođen 26. 02. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đurđević Igora, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVANOVIĆ OLIVER, rođen 23. 03. 1974. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Etinski Veljka, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BAJIĆ MILAN, rođen 15. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ukropina Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŽIGIĆ DANE, rođen 20. 08. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vranić Vesne, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOLNAR EVA, rođena 27. 09. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Molnar Andraša, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DARDIĆ TATJANA, rođena 05. 10. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Paunović Gordane, advokata u Novom Sadu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILISAVLJEVIĆ IVAN, rođen 14. 05. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Rošu Dorela, advokata u Pančevu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJAKOVIĆ ALEKSANDAR, rođen 14. 05. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ružić Gradimira, advokata u Vršcu, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ MARIJA, rođena 23. 02. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đapić Dušanke, advokata u Somboru, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJANAC SNEŽANA, rođena 14. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mitrović Branimira, advokata u Somboru, dana 12. 09. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ VLADIMIR, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAVANSKI dr BRANISLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 10. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRIFUNAC VASA, advokat u Kikindi sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POPOVIĆ ČASLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BAJIĆ SNEŽANA, advokat u Novom Sadu sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NEMET JANOŠ, advokat u Senti sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ZADORI PLETIKOSIĆ ROŽA, advokat u Čantaviru sa danom 12. 09. 2008. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARSENIĆ MILORAD, advokat u Novom Sadu sa danom 21. 06. 2008. godine, usled smrti.
Radovanović Branimir, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GAUDENJI MATILD, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2008. godine, radi penzionisanja.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Erdeš Ilona, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VEREB JANOŠ, advokat u Subotici sa danom 01. 07. 2008. godine, zbog penzionisanja.
Mimoilazi se određivanje preuzimatelja advokatske kancelarije, jer nema nedovršenih predmeta.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOŠIĆ BOJAN, advokat u Vršcu sa danom 09. 09. 2008. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine RAJKOV GORDANA, advokatski pripravnik u Vršcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kovačević Danila, advokata u Vršcu, sa danom 13. 08. 2008. godine.

UZIMA SE na znanje da će DANGUBIĆ BRANISLAVU, advokatu u Vršcu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 02. 07. 2008. godine zbog postavljenja za pomoćnika predsednika opštine Vršac.
Pavkov Živa, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će NAZARČIĆ STEVICI, advokatu u Vršcu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 26. 06. 2008. godine zbog izbora za predsednika Skupštine opštine Vršac.
Ružić Gradimir, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će MITEVSKI ROBERTU, advokatu u Kovačici, mirovati prava i obaveze advokata počev od 03. 07. 2008. godine zbog postavljenja za načelnika Opštinske uprave opštine Kovačica.
Jakab Vladimir, advokat u Kovačici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će JAŠAREVIĆ KUŽIĆ SANJI, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 17. 07. 2008. godine zbog postavljenja za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava.
Gojković Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će LAUŠEVIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 11. 05. 2008. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će VUČEVIĆ ZORANU, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 11. 05. 2008. godine zbog izbora za odbornika Skupštine Grada Novog Sada.
Vučević Miloš, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će IVANIŠEVIĆ TAMARI, advokatu u Bečeju, mirovati prava i obaveze advokata počev od 24. 06. 2008. godine zbog postavljenja za sekretara Skupštine opštine Novi Bečej.
Mandić Ljubomir, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će NJILAŠ MIHALJU, advokatu u Kanjiži, mirovati prava i obaveze advokata počev od 14. 07. 2008. godine zbog izbora za predsednika opštine Kanjiža.
Bede Otilija, advokat u Kanjiži, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ODOBAŠIĆ RADMILI, advokatu u Staroj Pazovi, mirovati prava i obaveze advokata počev od 06. 08. 2008. godine zbog postavljenja za načelnika opštinske uprave opštine Stara Pazova.
Kovačević Ljubinko, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će ČEGAR MILOŠU, advokatskom pripravniku u Bačkoj Palanci, mirovati prava i obaveze advokatskog pripravnika, počev od 04. 09. 2008. godine zbog civilnog služenja vojnog roka.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SVILAR SANJA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva, počev od 27. 08. 2008. godine.
Zrnić Nenad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SUBAKOV ALEKSANDRA, advokat u Bečeju, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva, počev od 01. 09. 2008. godine.
Subakov V. Miloš, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je POPESKU PAVEL, advokat u Vršcu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti, počev od 19. 07. 2008. godine.
Pupavac Željko, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je LAPADAT LIVIUS, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti, počev od 17. 06. 2008. godine.
Radin Dragan, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MANDIĆ ZORICA, advokat u Bečeju, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, počev od 01. 09. 2008. godine.
Nešić Radomir, advokat u Bečeju, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐURĐEV SVETLANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 04. 07. 2008. godine.
Borđoški Kaćanski Jelisaveta, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐONOVIĆ MALUCKOV ZORKA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 20. 08. 2008. godine.
Radošević Violeta, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SUVAČAR SANDA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 20. 08. 2008. godine.
Adamović Siniša, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NAŠAGAĆIN MIRJANA, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsko pripravničku vežbu, dana 01. 08. 2008. godine.

UZIMA SE na znanje da je BOTIĆ NATAŠA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 09. 2008. godine.
Vučković Snežana, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MIKOVIĆ SRĐAN, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata, dana 01. 10. 2008. godine.
Bosilj Milana, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Malenica Saveski Nikica, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MALENICA.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Kukić Zorica, advokat u Bečeju, promenila prezime, koje sada glasi MANDIĆ.

Uzima se na znanje da je KORPONAIĆ EVA, advokatski pripravnik u Kanjiži, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Njilaš Mihalja, advokata u Kanjiži dana 13. 07. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Nagel Janoša, advokata u Kanjiži dana 14. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KARADAREVIĆ GORAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kvrgić Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 14. 08. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Mušicki Pavla, advokata u Novom Sadu dana 15. 08. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KAĆANSKI BOŠKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Borđoški Kaćanski Jelisavete, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Milić Koste, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je DAMJANOVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kvrgić Svetlane, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je BERĆAN ŽIVKO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Aleksandra, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Gojković Aleksandre, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TATALOVIĆ OLJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Vučković Snežane, advokata u Novom Sadu dana 31. 08. 2008. godine, te da istu nastavlja kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu dana 01. 09. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je KUBINJEC dr JANKO, advokat u Bačkom Petrovcu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Augusta Cesarca 18, apartman 312, počev od 01. 08. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VELIKINAC GORDANA, advokat u Ravnom Selu, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Kraljevića Marka 51, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar Slobodana Jovanovića 24/1, počev od 10. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MALENICA NIKICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 23/1, počev od 20. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MALENICA STANIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lasla Gala 23/1, počev od 20. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je PERIĆ ŽIVKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Ribnikar 63, počev od 01. 08. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOV MIRJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 26, počev od 20. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MACEDONIĆ ŽUTIĆ OLGA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 44, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MACEDONIĆ IVAN, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Glavna 44, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MAKSIĆ M. MOMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 113, počev od 01. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MILOŠEVIĆ MIROSLAV, advokat u Rumi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 135, počev od 01. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je LEVNAJIĆ SAŠA, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 15, lokal 25, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MARIĆ MILOŠ, advokat u Apatinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miloša Obilića 8, počev od 04. 08. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je BOGOSAVLJEVIĆ RAJKO, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Belog goluba 8, počev od 15. 07. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ZELINČEVIĆ JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 5, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TRAVICA DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 40/1, stan 4, počev od 27. 08. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TRAVICA BRANISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 40/1, stan 4, počev od 27. 08. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je CVEJIN MILOŠ, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kaće Dejanović 24, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ALARGIĆ DEJAN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 127, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐUKIĆ MIRKO, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 127, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐOKIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 76a/III, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KVRGIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 76a/III, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ČOLIĆ DIVNA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 1/I, počev od 08. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ROKNIĆ RUZMIRA, advokat u Kuli, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 107/4, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ČEGAR DUŠAN, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Blok «Partizan» 13/7, počev od 15. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Naselje «Apoteka» 4A/14, počev od 01. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 16A, počev od 16. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KARANOVIĆ NEBOJŠA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 5, počev od 11. 09. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije MITROVIĆ SVETLANE, advokata u Pančevu, tako da ono sada glasi: Pančevo, Vojvode Živojina Mišića 6.

Uzima se na znanje da je promenjen naziv ulice u kojoj se nalazi sedište advokatske kancelarije MARKOVIĆ LAZARA, advokata u Pančevu, tako da ono sada glasi: Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 15.