admin

Sa sednice Upravnog odbora 10. marta 2006.

MILOŠEVIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 28. 04. 1962. godine, upisuje se 27. 02. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovačici, Maršala Tita 63.

TADIĆ NIKOLA, diplomirani pravnik, rođen 28. 09. 1958. godine, upisuje se 10. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 4.

SARIĆ BORIS, diplomirani pravnik, rođen 23. 01. 1974. godine, upisuje se 17. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Oblačića Rada 28.

TRIFUNOVIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 15. 02. 1970. godine, upisuje se 16. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Palanci, Blok Partizan-poslovni centar Siti, Lamela 2.

DAŠIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 14. 11. 1968. godine, upisuje se 10. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stojana Novakovića 33.

PERIĆ ANKA, diplomirani pravnik, rođena 08. 02. 1951. godine, upisuje se 10. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Turgenjeva 11.

JOVIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 06. 1973. godine, upisuje se 10. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 12.

MIHOK JANOŠ, diplomirani pravnik, rođen 01. 02. 1943. godine, upisuje se 17. 02. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Beogradska 37.

ZEČEVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 27. 04. 1977. godine, upisuje se 10. 03. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZEČEVIĆ NENAD, advokatski pripravnik kod dr Gucunja Jovana, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 03. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DAJČ MIROSLAVA, rođena 01. 12. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ MAJA, rođena 10. 09. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Subotin Milana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJANOVIĆ MIROSLAVA, rođena 12. 04. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Miljuš Milana, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETKOVIĆ DANIJELA, rođena 30. 11. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LATINOVIĆ JOVANA, rođena 02. 05. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Poljački Dimitrija, advokata u Novom Sadu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRUJIĆ MIRJANA, rođena 17. 01. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grujić Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRNJICA DRAGANA, rođena 18. 09. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kristijan Jožefa, advokata u Temerinu, dana 10. 03. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LATINOVIĆ SLOBODAN, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 09. 2005. godine, zbog odlaska u invalidsku penziju.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Poljački Dimitrije, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČEŠLJEVIĆ MOMČILO, advokat u Srbobranu sa danom 15. 03. 2006. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine i nakon brisanja.
Stanić Zdravko, advokat u Srbobranu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MIHOK JANOŠ, advokat u Senti sa danom 10. 02. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STANOJČIĆ JOVAN, advokatski pripravnik u Rumi, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Stanojčić Dušana, advokata u Rumi, sa danom 19. 12. 2005. godine.

UZIMA SE na znanje da će SIMIN VLADIMIRU, advokatu u Apatinu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 09. 03. 2006. godine zbog odsluženja vojnog roka.
Rajčević Željko, advokat u Apatinu se postavlja za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je GAVRILOVIĆ RACO, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 06. 02. 2006. godine.
Zurković Ljiljana, advokat u Srbobranu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SIMOVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 03. 02. do 02. 03. 2006. godine.
Bjelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VELIĆ LJUBIŠA, advokat u Staroj Pazovi, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 08. 01. 2006. godine.
Kuljhavi Janko, advokat u Staroj Pazovi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će HADŽI BORJANOVIĆ SONJA, advokat u Novom Sadu, biti privremeno odsutna od 21. 02. do 10. 04. 2006. godine, zbog putovanja u inostranstvo.
Jovanović Gordana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će SIMOVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, biti privremeno odsutan od 03. 03. 2006. godine zbog odlaska na rehabilitaciju.
Bjelica Bogdan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je STOJANOVIĆ NATAŠA, advokat u Inđiji, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 11. 01. 2006. godine.
Divnić Slobodan, advokat u Inđiji, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je SMILEVSKI ALEKSANDRA, advokat u Pančevu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 12. 03. 2006. godine.
Kostić Tatjana, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je CVEJIN MILOŠ, advokat u Novom Sadu, nastavlja sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 04. 2006. godine.
Vlajković Milan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Đurić Aleksandra, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi IGIĆ.

Uzima se na znanje da je JOKSIMOVIĆ PREDRAG, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Stupar Milana, advokata u Novom Sadu dana 10. 02. 2006. godine, te da istu nastavlja kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu dana 11. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KORAĆ MIHAJLO, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Jelić Steve, advokata u Novom Sadu dana 06. 03. 2006. godine, te da istu nastavlja kod Nedeljkov Đorđa, advokata u Novom Sadu dana 07. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je STANOJEVIĆ Ž. DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2 b, počev od 01. 03. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je VJEŠTICA MAGDOLNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 22, počev od 13. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je GOLUBOVIĆ SVETLANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 2/2, stan 8, počev od 18. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je BAJIĆ DRAGO, advokat u Srbobranu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 16, počev od 01. 01. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je ALEKSIĆ DRAGIŠA, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Gundulićeva 12, počev od 01. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je ASANI HAVA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Gimnazijska 8, počev od 01. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je STOJILJKOVIĆ DRAGOSLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 5v, lokal 15, počev od 01. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je JOVIŠEVIĆ MILORAD, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 5v, počev od 10. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KUNDAKOVIĆ BRANISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 5, suteren-lokal 2, počev od 24. 02. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je MARTINOVIĆ VESNA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Zmaj Jovina 5, suteren-lokal 2, počev od 24. 02. 2006. godine.