admin

Sa sednice Upravnog odbora 10. juna 2006.

PLAČKOV DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 02. 1980. godine, upisuje se 13. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Njegoševa 8.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PLAČKOV DRAGANA, advokatski pripravnik kod Plačkov Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 13. 06. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

DEJANOVIĆ GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 25. 09. 1978. godine, upisuje se 13. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jablanička 40.

KOSTIĆ SONJA, diplomirani pravnik, rođena 01. 10. 1960. godine, upisuje se 13. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Šećer sokak 54.

PAVKOV ŽIVA, diplomirani pravnik, rođen 08. 04. 1951. godine, upisuje se 13. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Vršcu, Trg Save Kovačevića 37.

FURUNOVIĆ ČEDOMIR, diplomirani pravnik, rođen 09. 05. 1943. godine, upisuje se 10. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Bečeju, Žarka Zrenjanina 18/A.

MARINKOVIĆ JANJETOVIĆ MIRA, diplomirani pravnik, rođena 12. 05. 1948. godine, upisuje se 17. 06. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Baču, Vojvođanskih brigada 8.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RVOVIĆ RADA, rođena 12. 01. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jovanić Olivere, advokata u Subotici, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PETROVIĆ NIKOLA, rođen 12. 12. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Parežanin Branka, advokata u Subotici, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KEKOVIĆ BOJANA, rođena 23. 06. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kupres Slađane, advokata u Novom Sadu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu TRBOVIĆ MIRJANA, rođena 13. 11. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Nikić Jelene, advokata u Novom Sadu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAKIĆ DEJAN, rođen 10. 06. 1969. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đerković Miroslava, advokata u Novom Sadu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NEDELJKOV ALEKSANDAR, rođen 22. 09. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu IVANOVIĆ BORISLAV, rođen 30. 05. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dimitrić Jove, advokata u Novom Sadu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MARKOVIĆ MILAN, rođen 30. 12. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marković M. Nedeljka, advokata u Apatinu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAROCI MIRNA rođena 23. 07. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mandić Nedeljka, advokata u Vrbasu, dana 13. 06. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JOVANČEVIĆ SVETOZAR, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 04. 2006. godine, usled smrti.
Raković Brane, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ŠUKOVIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Popović Sonja, advokat u Futogu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČEŠLJEVIĆ DRAGANA, advokat u Novom Sadu sa danom 02. 05. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Imenovana zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BRANKOV ĐORĐE, advokat u Bečeju sa danom 30. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Smieško Zoltan, advokat u Bečeju, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NESTOROV MIRKO, advokat u Zrenjaninu sa danom 30. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.

Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Živa Slavko, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEŠIĆ DUŠAN, advokat u Rumi, sa danom 30. 06. 2006. godine, radi penzionisanja.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Ćeran Anka, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARINKOVIĆ JANJETOVIĆ MIRA, advokat u Baču sa danom 10. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FURUNOVIĆ ČEDOMIR, advokat u Novom Bečeju sa danom 03. 06. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine TONKOVIĆ JOSIP, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, sa danom 02. 04. 2006. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je HARANGOZO MARIJA, advokat u Subotici, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 01. 06. 2006. godine.
Balint Viktorija, advokat u Subotici, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Glišić Jelena, advokat u Novom Sadu, promenila prezime koje sada glasi GLIŠIĆ – ZEVEĐI.

Uzima se na znanje da je JUNGIĆ SLOBODANKA, advokatski pripravnik u Vršcu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Pupavac Željka, advokata u Vršcu dana 15. 05. 2006. godine, te da istu nastavlja kod Vojna Marinela, advokata u Vršcu dana 16. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je VUJOVIĆ VLADIMIR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu dana 03. 05. 2006. godine, te da istu nastavlja kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu dana 04. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da se Češljević Dragana, bivši advokat u Novom Sadu razrešava dužnosti privremenog zamenika advokatske kancelarije Novaković Nikole, advokata u Novom Sadu.
Aleksić Nemanja, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika advokatske kancelarije Novaković Nikole, advokata u Novom Sadu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BUKARICA RADMILA, advokat u Bečeju, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Novi Sad, Železnička 40, počev od 28. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je RISTIĆ ZORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 17/1, stan 3, počev od 01. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je IVOŠEVIĆ MILENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 17/1, stan 3, počev od 01. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KRKLJUŠ MILORAD, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 88/1, počev od 01. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je FILIPOVIĆ SLAVICA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 32, počev od 15. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KNEŽEVIĆ DANILO, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg Vojvođanskih brigada bb, počev od 01. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KOZOMARA MILANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 40, počev od 28. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ ČASLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dimitrija Tucovića 14, počev od 30. 05. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je ŽIVA SLAVKO, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 23, počev od 01. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je SRETENOVIĆ MILUTIN, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 29, počev od 05. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURANOVIĆ ILONA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stevana Momčilovića 4, počev od 01. 06. 2006. godine.