admin

Sa sednice Upravnog odbora 1. septembra 2006

JAVORINA JELENA, diplomirani pravnik, rođena 23. 05. 1977. godine, upisuje se 29. 08. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Gogoljeva 5.

LOVRIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 30. 07. 1979. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Pasterova 10.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika LOVRIĆ SANJA, advokatski pripravnik kod Zrnić Nenada, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ZORICA NATAŠA, diplomirani pravnik, rođena 31. 07. 1978. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jevrejska 2.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika ZORICA NATAŠA, advokatski pripravnik kod Zeveđi Olivera, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2006. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

ŽIVOJINOVIĆ V. MILJKO, diplomirani pravnik, rođen 31. 01. 1961. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/1.

TRAVAR RISTO, diplomirani pravnik, rođen 04. 11. 1978. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 24.

PILIPOVIĆ ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 16. 11. 1954. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 22.

ŽIVKOVIĆ ŽIVKO, diplomirani pravnik, rođen 26. 07. 1955. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Mišića 6.

MATIJEVIĆ PAPULIN INES, diplomirani pravnik, rođena 03. 12. 1976. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Fruškogorska 41.

STANKOV SLOBODAN, diplomirani pravnik, rođen 30. 05. 1973. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Saveznička 2.

MUŠKINJA HAJNRIH ANIKO, diplomirani pravnik, rođena 23. 01. 1955. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 20/d.

STANKOV JOVAN, diplomirani pravnik, rođen 24. 03. 1977. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 31.

VUČKOVIĆ VUK, diplomirani pravnik, rođen 08. 04. 1980. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Futoška 31.

ŠKUNDRIĆ MIODRAG, diplomirani pravnik, rođen 02. 10. 1970. godine, upisuje se 01. 09. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Miloša Trebinjca 9.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ NIKOLA, rođen 11. 11. 1975. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jugović Vaskrsija, advokata u Bačkoj Palanci, dana 01. 09. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JANIĆ STRAHINJA, rođen 29. 05. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Janić Ljubomira, advokata u Zrenjaninu, dana 01. 09. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAVLIČIĆ BOJANA, rođena 07. 10. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Pavličić Igora, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOBAN PETAR, rođen 25. 08. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STAJIĆ BRANISLAVA, rođena 20. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod dr Beljanski Slobodana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 09. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TEŠIĆ ZDRAVKO, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2006. godine, na lični zahtev.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Štrbac Radovan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine HARANGOZO MARIJA, advokat u Subotici sa danom 10. 07. 2006. godine, usled smrti.
Balint Viktorija, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRAHOVAC DRAGOMIR, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 12. 08. 2006. godine, usled smrti.
Jović Mirjana, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVOŠEVIĆ SVETLANA, advokat u Rumi sa danom 28. 08. 2006. godine, na lični zahtev.
Janošević Pera, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRČKI A. MIRJAMI, advokat u Molu sa danom 31. 08. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Konjović Vasa, advokat u Molu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BALČIN MILAN, advokat u Pančevu sa danom 31. 07. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Đorđević Svetlana, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MILIŠIĆ NELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Radivojević Natalije, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2006. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine JUNGIĆ SLOBODANKA, advokatski pripravnik u Vršcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Vojna Marinela, advokata u Vršcu, sa danom 31. 07. 2006. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine STEVANOV STEVAN, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Miavec Bele, advokata u Temerinu, sa danom 21. 08. 2006. godine.

ODBIJA SE zahtev Balčin Milana, advokata u Pančevu, za odobravanje mirovanja prava i obaveza advokata.

UZIMA SE na znanje da će BUGARIN ALEKSANDRU, advokatskom pripravniku u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokatskog pripravnika počev od 08. 09. 2006. godine zbog odsluženja vojnog roka u civilnoj službi.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 15. 06. do 15. 10. 2006. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VUČKOVIĆ SNEŽANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva od 17. 08. 2006. godine.
Botić Nataša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je GOLIJANIN VOJIN, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 26. 06. 2006. godine.
Tatić Čedomir, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je VOJNOVIĆ RADOVANKA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 08. 2006. godine.
Vojnović Milan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Marković Sonja, advokat u Rumi, promenila prezime koje sada glasi ĐORĐEVIĆ.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 16, počev od 10. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je TANCIK JAROSLAV, advokat u Odžacima, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Školska 22, počev od 01. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je BIŠČIĆ MIOMIR, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 105 B/4, počev od 01. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je BIŠČIĆ SVETLANA, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Stari šor 105 B/4, počev od 01. 07. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je PETKOVIĆ LJUBOMIR, advokat u Kovinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu JNA 10/1, počev od 01. 08. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je RADULOVIĆ DANE, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg slobode 2, počev od 21. 08. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je DUBAJIĆ mr DUŠAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 20, počev od 01. 09. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je HODŽIĆ AHMET, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 9, lokal 10, počev od 29. 08. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je RAKIĆ MILANKO, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 9, prvi sprat, lokal 8 i 9, počev od 01. 09. 2006. godine.