admin

Sa sednice Upravnog odbora 1. marta 2013

MILINKOVIĆ GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 29. 09. 1980. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dostojevskog 14/47.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika MILINKOVIĆ GORDANA, advokatski pripravnik kod Kubinjec dr Janka, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

POPOV GORAN, diplomirani pravnik, rođen 25. 02. 1982. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika POPOV GORAN, advokatski pripravnik kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, sa danom 28. 02. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

DEVRNJA MIRKO, diplomirani pravnik, rođen 25. 05. 1980. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Rumi, Glavna 176. TC Atrijum LP 010a.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika DEVRNJA MIRKO, advokatski pripravnik kod Vinčić Zorana, advokata u Rumi, sa danom 28. 02. 2013. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

RAJIĆ STEVAN, diplomirani pravnik, rođen 09. 11. 1984. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 17a.

KONJEVIĆ MARKO, diplomirani pravnik, rođen 02. 06. 1977. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Sremska 4/1.

DAVČIK SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 22. 08. 1979. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Đure Đakovića 15.

JANČIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 29. 09. 1947. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Vojvode Radomira Putnika 29.

MILOSAVLJEVIĆ MLADEN, diplomirani pravnik, rođen 02. 02. 1984. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 8c, stan 1.

MASTILOVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 30. 04. 1983. godine upisuje se 01. 03. 2013. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Stražilovska 35.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STREHOVSKI JANKO, rođen 03. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Ćirjaković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRŠIĆ BOGDAN, rođen 15. 11. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kljajić mr Dejana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOSAVLJEVIĆ IGOR, rođen 09. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Brkić Nebojše, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOĆIĆ DEAN, rođen 25. 07. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Katanić Arsenija, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIJANOVIĆ PETAR, rođen 05. 03. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jovanović Miroja, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOVIĆ RELJA, rođen 13. 07. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Radović R. Vladimira, advokata u Bačkoj Palanci, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ILKIĆ ANĐELKA, rođena 18. 01. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Kerac Uroša, advokata u Čeneju, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu INJAC MILIJANA, rođena 27. 08. 1985. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Perić Zorice, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DUBLJEVIĆ ALEKSANDRA, rođena 18. 09. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEREMIĆ SLAĐANA, rođena 22. 02. 1984. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Jeftić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BLAGOJEV BRANKA, rođena 07. 11. 1986. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAROŠKI JELENA, rođena 04. 04. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Rakić Domazetović Mirne, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ETINSKI DUNJA, rođena 03. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Etinski Biljane, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MUŠICKI JOVANA, rođena 24. 12. 1983. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Borđoški Milana, advokata u Novom Sadu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NOVAKOVIĆ MILANA, rođena 12. 04. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Todorović Dragana, advokata u Kikindi, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADONIĆ LJILJANA, rođena 10. 03. 1989. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Janošević Pere, advokata u Rumi, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GRGIĆ JELENA, rođena 14. 08. 1988. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Gogić Marsela, advokata u Rumi, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUGONJA JELENA, rođena 29. 06. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Popović Zorana, advokata u Zrenjaninu, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu CVETKOVIĆ DIJANA, rođena 24. 01. 1987. godine, na advokatsko-pripravničku vežbu kod Matić Miroslava, advokata u Subotici, dana 01. 03. 2013. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine POLJAČKI DIMITRIJE, advokat u Novom Sadu sa danom 11. 02. 2013. godine, zbog penzionisanja.
Poljački Milan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RUŠAI IŠTVAN, advokat u Molu sa danom 31. 01. 2013. godine, zbog penzionisanja.
Konjović Vasa, advokat u Molu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RATKOVIĆ VLATKO, advokat u Rumi sa danom 05. 02. 2013. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Maletić Vladislav, advokat u Rumi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KARTALIJA DEJAN, advokat u Novom Sadu sa danom 08. 02. 2013. godine, zbog utvrđenog prava na invalidsku penziju.
Radović Nebojša, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.
Imenovani zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine i nakon brisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SAVIĆ BILJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Materić Jovanke, advokata u Novom Sadu, sa danom 30. 06. 2012. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine VIDOVIĆ SLAVICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Spasojević Ivančić Dejane, advokata u Novom Sadu, sa danom 22. 02. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da ERDELJI ANI, advokatu u Bajmoku, privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog bolovanja, počev od 28. 01. 2013. godine.
Maglai Jene, advokat u Bajmoku, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pavlov Sanja, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Sikimić.

Uzima se na znanje da je ĐUKIĆ TIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu dana 05. 02. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Oberman Igora, advokata u Novom Sadu, dana 06. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je SAVKOV ZORICA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 11. 02. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Gucunja Milana, advokata u Novom Sadu, dana 12. 02. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Ljiljak Smiljana, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci, promenila prezime, koje sada glasi Ćirić.

Uzima se na znanje da je JEREMIĆ MARIJANA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Knežević Snežane, advokata u Novom Sadu dana 14. 02. 2013. godine, te da istu nastavlja kod Korica Marine, advokata u Novom Sadu, dana 15. 02. 2013. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Leškov Nikolina, advokatski pripravnik u Novom Sadu, promenila prezime, koje sada glasi Pejak.

Uzima se na znanje da je ZEČEVIĆ ZORANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Bate Brkića 28, počev od 11. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MANDIĆ VLADIMIR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 21, počev od 20. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je MOMČILOVIĆ SINIŠA, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Novosadska 2/I, počev od 01. 03. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je SUVAJAC DUŠAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ibolje Ferenci 45, počev od 01. 02. 2013. godine.

Uzima se na znanje da je PAVLOV GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 22/c, IV sprat, stan 341, počev od 25. 02. 2013. godine.