admin

Sa sednice Upravnog odbora 1. februara 2008

JAŠAREVIĆ KUŽIĆ SANJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 10. 1969. godine, upisuje se 01. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Miroslava Antića 5/1.

MIŠČEVIĆ VOJISLAV, diplomirani pravnik, rođen 12. 05. 1979. godine, upisuje se 01. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 11/1.

VOLAREVIĆ DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 18. 02. 1980. godine, upisuje se 01. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 32, stan 1/a.

VELIKINAC GORDANA, diplomirani pravnik, rođena 23. 08. 1963. godine, upisuje se 01. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Ravnom Selu, Bude Tomovića 81.

KARABASIL ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 12. 10. 1972. godine, upisuje se 05. 02. 2008. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Nikole Tesle 4/b.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIHAJLOVIĆ MIRJANA, rođena 05. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Tomić Radmile, advokata u Novom Sadu, dana 01. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu HODŽIĆ MAJDA, rođena 17. 09. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Hodžić Ahmeta, advokata u Novom Sadu, dana 01. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PLUŽAREVIĆ LAZAR, rođen 10. 07. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Aleksić Nemanje, advokata u Novom Sadu, dana 01. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MIUCA MARIJA, rođena 22. 08. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Miuca Todora, advokata u Vršcu, dana 01. 02. 2008. godine, u trajanju od dve godine.

Upisuje se u Imenik ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine «Ortačko advokatsko društvo Lalin i dr», sa sedištem u Novom Sadu, Sestara Ninković 11/2, čiji su osnivači Lalin Radovan i Ludoški Vesna, advokati u Novom Sadu.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KNEŽEVIĆ MILAN, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Lakić Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 01. 2008. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine MATIJEVIĆ MILICA, advokatski pripravnik u Somboru, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Matijević Voje, advokata u Somboru, sa danom 28. 01. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VUKOVIĆ MILENA, advokat u Irigu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 14. 12. 2007. godine.
Prokić Veronika, advokat u Irigu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MATIJEVIĆ MARIĆ MARIJANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 04. 02. 2008. godine.
Matijević Ivan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MOMČILOVIĆ RADOSLAV, advokat u Šidu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 09. 01. 2008. godine.
Nonković Branko, advokat u Šidu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 02. 2008. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RUŠAI IŠTVAN, advokat u Čantaviru, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Mol, Petefi Šandora 61, počev od 01. 01. 2008. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠKORIĆ ČEDOMIR, advokat u Novom Sadu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Sremske Karlovce, Gavrila Principa 1, stan 54, počev od 01. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je NEDIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Janka Veselinovića 4, počev od 01. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je GRADOJEVIĆ JOVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Narodnih heroja 5/1, počev od 01. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je TOMIĆ UZELAC BILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Miroslava Antića 16, počev od 01. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je KUNIĆ MIODRAG, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Braće Radića 11, počev od 10. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je LAGUNDŽIĆ RUDIN, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Ćirila i Metodija 13, počev od 08. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je REPAJA VELIBOR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/I, lokal 5, počev od 25. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je STOJANOVIĆ ŠUNJKA BRANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/I, lokal 5, počev od 25. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je ŠUNJKA TOMISLAV, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/I, lokal 5, počev od 25. 01. 2008. godine.

Uzima se na znanje da je MUDRINIĆ DEJAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sremska 4/I, lokal 5, počev od 25. 01. 2008. godine.