admin

Sa sednice Upravnog odbora 1. decembra 2006

MAĐINCA SOFIJA, diplomirani pravnik, rođena 21. 02. 1978. godine, upisuje se 01. 12. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kovinu, Cara Lazara 70.

RADIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 14. 03. 1976. godine, upisuje se 01. 12. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Bačkoj Topoli, Cvetna 6.

TRAJLOV BRANKO, diplomirani pravnik, rođen 27. 11. 1943. godine, upisuje se 04. 12. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Gundulićeva 18.

TOMASOVIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 14. 03. 1948. godine, upisuje se 07. 12. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Braće Radić 56.

ČEŠLJAROV ZORICA, diplomirani pravnik, rođena 18. 12. 1948. godine, upisuje se 01. 12. 2006. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Pupinova 16.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JEVIĆ MILANA, rođena 19. 08. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Rakić Mirne, advokata u Novom Sadu, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ĐURIĆ JELENA, rođena 03. 09. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Antić Živke, advokata u Novom Sadu, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MATIĆ GORDANA, rođena 15. 08. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Petrović Dragoslava, advokata u Novom Sadu, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVOVIĆ VUKAŠIN, rođen 20. 11. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Tatić Branka, advokata u Novom Sadu, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KERAC UROŠ, rođen 09. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grujić Maje, advokata u Novom Sadu, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUDALO BORIS, rođen 10. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ćetojević Dušana, advokata u Staroj Pazovi, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GUDALO SAŠA, rođen 10. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ćetojević Dušana, advokata u Staroj Pazovi, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRUNIĆ ANA, rođena 05. 05. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krunić Milenka, advokata u Inđiji, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČIPAK SINTIJA, rođena 21. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ban Vladislava, advokata u Subotici, dana 01. 12. 2006. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VELIČKOVIĆ MILE, advokat u Odžacima sa danom 10. 04. 2006. godine, zbog ostvarivanja prava na invalidsku penziju.
Davidov Strahinja, advokat u Odžacima, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRAJLOV BRANKO, advokat u Zrenjaninu sa danom 27. 11. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TOMASOVIĆ MIRJANA, advokat u Subotici sa danom 30. 11. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LUKIĆ NADA, advokat u Bačkoj Topoli sa danom 30. 11. 2006. godine, na lični zahtev.
Petković Branko, advokat u Bačkoj Topoli, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČEŠLJAROV ZORICA, advokat u Zrenjaninu sa danom 24. 11. 2006. godine, zbog penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TEKIJAŠKI DANICA, advokat u Pančevu sa danom 04. 11. 2006. godine, usled smrti.
Jakovljević Branislav, advokat u Pančevu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine BOGIĆ LJILJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici sa danom 01. 12. 2006. godine, zbog zasnivanja radnog odnosa.
Kemeter Zoran, advokat u Sremskoj Mitrovici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine PETROVIĆ NIKOLA, advokatski pripravnik u Subotici, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Parežanin Branka, advokata u Subotici, sa danom 13. 09. 2006. godine.

UZIMA SE na znanje da će GOGIĆ MARSELU, advokatu u Rumi, mirovati prava i obaveze advokata počev od 07. 12. 2006. godine zbog odsluženja vojnog roka u civilnoj službi.
Radivojkov Milenko, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će NEDELJKOVIĆ mr KATARINA, advokat u Novom Sadu, biti privremeno odsutna počev od 01. 12. 2006. godine.
Rakić Mirna, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je FRANJIČEVIĆ OLIVERA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 16. 11. 2006. godine.
Grčki A. Mirej, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VOJNOVIĆ RADOVANKA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 29. 09. 2006. godine.
Vojnović Milan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je LALIĆ MRAZEK MILICA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, počev od 18. 12. 2006. godine.
Beljanski Vladimir, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MILIVOJEV ČUPIĆ VIDOSAVA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 28. 11. 2006. godine.
Vulić Branislav, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je ZEVEĐI OLIVER, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 5, počev od 13. 11. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je INIĆ ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 5, počev od 13. 11. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je ZORICA NATAŠA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 5, počev od 13. 11. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je GLIŠIĆ ZEVEĐI JELENA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg mladenaca 5, počev od 13. 11. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je DAMJANOVIĆ DEJAN, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Ž. Mišića 6, počev od 06. 06. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je JOVANOVIĆ MIROJE, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vase Stajića 17, počev od 01. 11. 2006. godine.

Uzima se na znanje da je KOVAČ ZOLTAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Matka Vukovića 8, počev od 01. 12. 2006. godine.

U rešenju Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine donetom 03. 11. 2006. godine pod brojem 435/06 vrši se ispravka tako, što u izreci umesto reči “ĐURIĆ BILJANA” treba da stoji ”ĐURIĆ M. BILJANA”.
U preostalom delu rešenje Upravnog odbora broj 435/06 od 03. 11. 2006. godine ostaje nepromenjeno.