admin

Са седнице Управног одбора 1. децембра 2006

МАЂИНЦА СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 21. 02. 1978. године, уписује се 01. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Цара Лазара 70.

РАДИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 14. 03. 1976. године, уписује се 01. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Цветна 6.

ТРАЈЛОВ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 27. 11. 1943. године, уписује се 04. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 18.

ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 14. 03. 1948. године, уписује се 07. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Браће Радић 56.

ЧЕШЉАРОВ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 12. 1948. године, уписује се 01. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Пупинова 16.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВИЋ МИЛАНА, рођена 19. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ракић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 03. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ ГОРДАНА, рођена 15. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ ВУКАШИН, рођен 20. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕРАЦ УРОШ, рођен 09. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУДАЛО БОРИС, рођен 10. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУДАЛО САША, рођен 10. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ћетојевић Душана, адвоката у Старој Пазови, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРУНИЋ АНА, рођена 05. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧИПАК СИНТИЈА, рођена 21. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бан Владислава, адвоката у Суботици, дана 01. 12. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛЕ, адвокат у Оџацима са даном 10. 04. 2006. године, због остваривања права на инвалидску пензију.
Давидов Страхиња, адвокат у Оџацима, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАЈЛОВ БРАНКО, адвокат у Зрењанину са даном 27. 11. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Суботици са даном 30. 11. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛУКИЋ НАДА, адвокат у Бачкој Тополи са даном 30. 11. 2006. године, на лични захтев.
Петковић Бранко, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕШЉАРОВ ЗОРИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 24. 11. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕКИЈАШКИ ДАНИЦА, адвокат у Панчеву са даном 04. 11. 2006. године, услед смрти.
Јаковљевић Бранислав, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Сремској Митровици са даном 01. 12. 2006. године, због заснивања радног односа.
Кеметер Зоран, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Парежанин Бранка, адвоката у Суботици, са даном 13. 09. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ГОГИЋ МАРСЕЛУ, адвокату у Руми, мировати права и обавезе адвоката почев од 07. 12. 2006. године због одслужења војног рока у цивилној служби.
Радивојков Миленко, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће НЕДЕЉКОВИЋ мр КАТАРИНА, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутна почев од 01. 12. 2006. године.
Ракић Мирна, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ФРАЊИЧЕВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 16. 11. 2006. године.
Грчки А. Миреј, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈНОВИЋ РАДОВАНКА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 29. 09. 2006. године.
Војновић Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, почев од 18. 12. 2006. године.
Бељански Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 28. 11. 2006. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ЗЕВЕЂИ ОЛИВЕР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 13. 11. 2006. године.

Узима се на знање да је ИНИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 13. 11. 2006. године.

Узима се на знање да је ЗОРИЦА НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 13. 11. 2006. године.

Узима се на знање да је ГЛИШИЋ ЗЕВЕЂИ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 13. 11. 2006. године.

Узима се на знање да је ДАМЈАНОВИЋ ДЕЈАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Ж. Мишића 6, почев од 06. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ МИРОЈЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 01. 11. 2006. године.

Узима се на знање да је КОВАЧ ЗОЛТАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матка Вуковића 8, почев од 01. 12. 2006. године.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 03. 11. 2006. године под бројем 435/06 врши се исправка тако, што у изреци уместо речи “ЂУРИЋ БИЉАНА” треба да стоји ”ЂУРИЋ М. БИЉАНА”.
У преосталом делу решење Управног одбора број 435/06 од 03. 11. 2006. године остаје непромењено.