admin

Sa sednice Upravnog odbora 09. marta 2007

KAPUN DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 22. 06. 1979. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Dunavska 11/I.

LEČ ERIH, diplomirani pravnik, rođen 12. 08. 1980. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Antona Čehova 6.

TONKOVIĆ JOSIP, diplomirani pravnik, rođen 29. 01. 1978. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Engelsova 11.

GOMBOŠ ERVIN, diplomirani pravnik, rođen 09. 07. 1971. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Senti, Glavna 16.

MIŠKELJIN DRAGAN, diplomirani pravnik, rođen 15. 02. 1962. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Jevrejska bb-Banatski biznis centar, I sprat.

ŽELEM STEVAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 05. 1954. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Žitni trg 24.

TOMASOVIĆ MIRJANA, diplomirani pravnik, rođena 14. 03. 1948. godine, upisuje se 26. 02. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Braće Radić 56.

MARIJANSKI LAZAR, diplomirani pravnik, rođen 17. 07. 1941. godine, upisuje se 11. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Age Mamužića 9.

VARADI JUDITA, diplomirani pravnik, rođena 13. 10. 1948. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 47/I.

ĐOKIĆ MARIJANA, diplomirani pravnik, rođena 31. 03. 1979. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 44/I.

ANTIĆ ŽIVKA, diplomirani pravnik, rođena 30. 06. 1948. godine, upisuje se 09. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 22.

ČEŠLJAROV ZORICA, diplomirani pravnik, rođena 18. 12. 1948. godine, upisuje se 05. 03. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Zrenjaninu, Pupinova 16.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STUPAR MARKO, rođen 15. 07. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stupar Milana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BEBIĆ ALEKSANDAR, rođen 23. 10. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vulić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KERAC MIRKO, rođen 11. 04. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MALIĆ NIKOLA, rođen 31. 01. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Potkonjak Nikole, advokata u Inđiji, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LUŽAIĆ DANE, rođen 19. 11. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Papić Dejana, advokata u Zrenjaninu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOSIMOVIĆ MILICA, rođena 04. 10. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Josimović Mirjane, advokata u Rumi, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIČIĆ BRANIBOR, rođen 20. 02. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ristić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KOVAČEVIĆ IVAN, rođen 24. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lalin Radovana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRAJNOVIĆ NENAD, rođen 21. 01. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Šijan Nikole, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu NOVKOVIĆ SINIŠA, rođen 17. 05. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Stanivuković Gorana, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu UZELAC MILANA, rođena 18. 11. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Todorović Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADONJIĆ TIHANA, rođena 16. 02. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Botić Nataše, advokata u Novom Sadu, dana 09. 03. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine IVKOV MIRJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 15. 01. 2007. godine, usled smrti.
Krznarić Mile, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine AČ ETELKA, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 02. 2007. godine, na lični zahtev.
Miladinović Dragan, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STANISAVLJEV STEVAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 15. 03. 2007. godine, na lični zahtev.
Imenovani i nakon brisanja iz Imenika advokata zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Izgarjan Milivoj, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VARADI JUDITA, advokat u Zrenjaninu sa danom 16. 02. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine SAVIĆ BRANISLAV, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 02. 2007. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.
Kitanović Bašić Branislava, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TOMASOVIĆ MIRJANA, advokat u Zrenjaninu sa danom 15. 02. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARIJANSKI LAZAR, advokat u Subotici sa danom 02. 03. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ČEŠLJAROV ZORICA, advokat u Zrenjaninu sa danom 23. 02. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine LATKOVIĆ MANOJLO, advokat u Zrenjaninu sa danom 31. 03. 2007. godine, na lični zahtev.
Imenovani i nakon brisanja iz Imenika advokata zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Dragan Livijan, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine AGOŠTON ANDRAŠ, advokat u Srbobranu sa danom 08. 03. 2007. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja iz Imenika advokata zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Agošton Laslo, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRBIĆ MILICA, advokat u Apatinu sa danom 01. 03. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine ANTIĆ ŽIVKA, advokat u Novom Sadu sa danom 28. 02. 2007. godine, radi penzionisanja.

UZIMA SE na znanje da će LAUŠEVIĆ MAJI, advokatu u Novom Sadu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 14. 02. 2007. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će HASANOVIĆ KORAĆ BILJANI, advokatu u Vršcu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 14. 02. 2007. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Nazarčić Stevica, advokat u Vršcu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SALATIĆ SPASOJE, advokat u Somboru, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti od 09. 02. do 15. 05. 2007. godine.
Banjanin Mirko, advokat u Somboru, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MIROSAVLJEVIĆ STOJANOVIĆ SVETLANA, advokat u Beloj Crkvi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 08. 03. 2007. godine.
Simić Slavenko, advokat u Beloj Crkvi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da će MAJSTOROVIĆ ŽIVAN, advokat u Rumi, biti privremeno odsutan počev od 16. 02. 2007. godine.
Kocan Biljana, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je NIKOLIĆ DRAGOSLAV, advokat u Beloj Crkvi, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 02. 2007. godine.
Okuka Zoran, advokat u Beloj Crkvi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je ĐURČOK PAVEL, advokat u Zrenjaninu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 15. 01. 2007. godine.
Kurbalija Petar, advokat u Zrenjaninu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je TODOROVIĆ VLADIMIR, advokat u Kuli, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 16. 02. 2007. godine.
Milenković Eržebet, advokat u Kuli, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je RELJIN STANOJEV SPOMENKA, advokat u Zrenjaninu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog 3, počev od 01. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KOSTIĆ TATJANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Radomira Putnika 1, Tržni centar «Trubač», počev od 06. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KOMLENAC VLAJKO, advokat u Sremskoj Mitrovici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositejeva 15, počev od 13. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je PERIĆ ANKA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Lovćenska 2/D3, počev od 16. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SAVIĆ ŽIVKOV TATJANA, advokat u Senti, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Tančić Mihalja 11, počev od 17. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je GLEDOVIĆ ARSO, advokat u Inđiji, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Blok 44, Lamela A, počev od 01. 03. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KRNČEVIĆ GORAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvode Putnika 5, počev od 01. 02. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je INĐIĆ DRAGAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg cara Jovana Nenada 1, počev od 01. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je INĐIĆ MAGDA, advokat u Subotici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg cara Jovana Nenada 1, počev od 15. 03. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ČEVARI ROBERT, advokat u Temerinu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Novosadska 346, počev od 07. 03. 2007. godine.