admin

Sa sednice Upravnog odbora 07. septembra 2007

NIKIĆ ZORANA, diplomirani pravnik, rođena 05. 03. 1941. godine, upisuje se 01. 08. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Dr Svetislava Kasapinovića 20a.

BRKLJAČ VLADIMIR, diplomirani pravnik, rođen 18. 11. 1977. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Lasla Gala 10.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BRKLJAČ VLADIMIR, advokatski pripravnik kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 09. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

PERIĆ MIROSLAVA, diplomirani pravnik, rođena 24. 08. 1981. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 34.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika PERIĆ MIROSLAVA, advokatski pripravnik kod Laketa Đorđa, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 09. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BOGIĆEVIĆ VESNA, diplomirani pravnik, rođena 29. 09. 1979. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 50.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BOGIĆEVIĆ VESNA, advokatski pripravnik kod Rakić Željka, advokata u Novom Sadu, sa danom 07. 09. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

KOLARSKI BRANISLAV, diplomirani pravnik, rođen 10. 02. 1979. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Zmaj Jovina 2.

MANDIĆ DRAGANA, diplomirani pravnik, rođena 31. 05. 1978. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Šafarikova 3.

BEARA DANIJELA, diplomirani pravnik, rođena 20. 03. 1975. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 26.

BUBANJ DUŠKO, diplomirani pravnik, rođen 28. 03. 1954. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Balkanska 5.

JOKIĆ SINIŠA, diplomirani pravnik, rođen 02. 08. 1974. godine, upisuje se 07. 09. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novoj Pazovi, Save Kovačevića 8.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ARSENOV DIJANA, rođena 08. 03. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lončar Miloša, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KRAJINOVIĆ RANČIĆ MIRJANA, rođena 29. 07. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Poštić Svetislava, advokata u Pančevu, dana 07. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČONIĆ MIROSLAV, rođen 30. 03. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Čonić Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu POPIVODA DUNJA, rođena 20. 06. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu GAVRIĆ ČUKVAS SLAVENKA, rođena 12. 05. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Zeveđi Olivera, advokata u Novom Sadu, dana 07. 09. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine TRIFUNOVIĆ MILAN, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 17. 06. 2007. godine, usled smrti.
Trifunović Aleksandar, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine FURUNOVIĆ ČEDOMIR, advokat u Novom Bečeju sa danom 31. 08. 2007. godine, radi preseljenja advokatske kancelarije na teritoriju Advokatske komore Beograda.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PEJČIĆ MILOŠ, advokat u Rumi sa danom 30. 09. 2007. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Vujaković Sanja, advokat u Rumi se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GRUJIĆ mr ALEKSANDAR, advokat u Novom Sadu sa danom 31. 07. 2007. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.
Zečević Nenad, advokat u Novom Sadu se postavlja za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine PRODANIĆ VLADIMIR, advokat u Somboru sa danom 24. 08. 2007. godine, usled smrti.
Starčević Strahinja, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VELIĆ LJUBIŠA, advokat u Staroj Pazovi sa danom 09. 08. 2007. godine, usled smrti.
Lagundžić Rudin, advokat u Staroj Pazovi, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

UZIMA SE NA ZNANJE da je GABRIĆ PERE, advokat u Subotici, bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 11. 07. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine GABRIĆ PERE, advokat u Subotici sa danom 24. 08. 2007. godine, usled smrti.
Bažo Olga, advokat u Subotici, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine BOBAN PETAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Masnikosa Vujadina, advokata u Novom Sadu, sa danom 01. 09. 2007. godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine SIRACKA JOZEFINA, advokatski pripravnik u Bačkom Petrovcu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Kubinjec dr Janka, advokata u Bačkom Petrovcu, sa danom 15. 08. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je SUVAČAR SANDA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 20. 08. 2007. godine.
Adamović Siniša, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je VARADINAC ALEKSANDAR, advokat u Kikindi, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 25. 07. 2007. godine.
Bjelanović Božo, advokat u Kikindi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog nege deteta počev od 04. 09. 2007. do 07. 05. 2008. godine.
Ćeran Anka, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MARIĆ ZORAN, advokat u Pančevu, nastavio sa radom nakon što je bio privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 08. 2007. godine.
Milićević Milorad, advokat u Pančevu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LALIĆ MRAZEK MILICA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 03. 09. 2007. godine.
Beljanski Vladimir, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GOGIĆ MARSEL, advokat u Rumi, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze advokata zbog služenja vojnog roka u civilnoj službi, dana 10. 09. 2007. godine.
Radivojkov Milenko, advokat u Rumi, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je PETKOVIĆ LEPOSAVA, advokat u Bačkoj Palanci, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 01. 09. 2007. godine.
Soro Milorad, advokat u Bačkoj Palanci, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da će NAŠAGAĆIN MIRJANI, advokatskom pripravniku u Bačkoj Palanci, mirovati prava i obaveze advokatskog pripravnika počev od 01. 08. 2007. godine zbog porodiljskog odsustva.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Nonin Marija, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi POPOVIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Radošević Milanka, advokat u Pančevu promenila prezime, koje sada glasi RADOMIR.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Omeragić Maja, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi OMERAGIĆ-PANTIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Pavlić Svjetlana, advokatski pripravnik u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MALEŠEVIĆ.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Grujić Mirjana, advokatski pripravnik u Bačkoj Palanci promenila prezime, koje sada glasi NAŠAGAĆIN.

Uzima se na znanje da je KERAC UROŠ, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Grujić Maje, advokata u Novom Sadu dana 03. 09. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Ribarov Zorana, advokata u Novom Sadu dana 04. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MILIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 8, počev od 06. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je RADENKOVIĆ MIODRAG, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vojvođanskih brigada 20, počev od 01. 08. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je POŠTIĆ SVETISLAV, advokat u Pančevu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Mite Topalovića 6, počev od 01. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je BABIĆ VIŠEKRUNA LJILJANA, advokat u Pančevu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Žarka Zrenjanina 14, počev od 01. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MOMČILOVIĆ RADOSLAV, advokat u Šidu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Cara Lazara 9, počev od 01. 07. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KEŽIĆ LJILJANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Železnička 34, počev od 01. 08. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LUDOŠKI VESNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Sestara Ninković 11, stan 2, počev od 15. 08. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LALIN RADOVAN, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Sestara Ninković 11, stan 2, počev od 15. 08. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je TIKVICKI STEVAN, advokat u Novom Kneževcu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra Prvog Karađorđevića 21, počev od 03. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je TOT LASLO, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Štrosmajerova 8, počev od 03. 09. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je TERZIĆ MIROSLAV, advokat u Horgošu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Velika 13, počev od 01. 09. 2007. godine.