admin

Sa sednice Upravnog odbora 04. maja 2007

KRALJ BILJANA, diplomirani pravnik, rođena 24. 12. 1978. godine, upisuje se 04. 05. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Jovana Đorđevića 11.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika KRALJ BILJANA, advokatski pripravnik kod Kovačević Srđana, advokata u Novom Sadu, sa danom 04. 05. 2007. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČVOKIĆ BRANKO, rođen 08. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Žunić Vitomira, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VIDIĆ MILICA, rođena 03. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Manastirac Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu DRAŽIĆ SANJA, rođena 05. 01. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marić Rajka, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADOŠ MARIJANA, rođena 23. 09. 1977. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu VUJAKLIJA ALEKSANDAR, rođen 14. 01. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Tankosić Dragana, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KVRGIĆ SVETLANA, rođena 01. 08. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đokić Marijane, advokata u Novom Sadu, dana 04. 05. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine KOMAD MILENKO, advokat u Bačkoj Palanci sa danom 30. 04 2007. godine, radi penzionisanja.
Jović Mirjana, advokat u Bačkoj Palanci, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine STANIĆ DUŠAN, advokat u Zrenjaninu sa danom 15. 05 2007. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu AK Vojvodine.
Stanić Branislav, advokat u Zrenjaninu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine JANIĆ LJUBOMIR, advokat u Zrenjaninu sa danom 04. 05 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine KARAN SLAVICA, advokatski pripravnik u Temerinu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Novak Petra, advokata u Temerinu, sa danom 20. 04. 2007. godine.

UZIMA SE na znanje da će MARTINOVIĆ VESNI, advokatu u Pančevu, mirovati prava i obaveze advokata počev od 01. 05. 2007. godine zbog izbora za narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
Kundaković Branislav, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MALENICA STANIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 19. 04. 2007. godine.

Malenica Saveski Nikica, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐORĐEVIĆ SONJA, advokat u Rumi, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 01. 05. 2007. godine.
Ćeran Anka, advokat u Rumi, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LONČAREVIĆ DRAGOLJUB, advokat u Sremskoj Mitrovici, nastavio sa radom nakon što su mu mirovala prava i obaveze, dana 04. 05. 2007. godine.
Levajac mr Zoran, advokat u Sremskoj Mitrovici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je IGIĆ ALEKSANDRA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 13. 05. 2007. godine.
Subotin Milan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MIĆAŠEVIĆ KOVAČEVIĆ BILJANA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost, dana 18. 04. 2007. godine.
Jeftić Đorđe, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Malenica Nikica, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MALENICA SAVESKI.
Uzima se na znanje da je DOBROSAVLJEV LJUBIŠA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinuo advokatsko pripravničku vežbu kod Dobrosavljev Srđana, advokata u Novom Sadu dana 31. 03. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Dobrosavljev Svetozara, advokata u Novom Sadu dana 01. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da se Izgarjan Milivoj, advokat u Zrenjaninu razrešava dužnosti preuzimatelja advokatske kancelarije Stanisavljev Stevana, bivšeg advokata u Zrenjaninu.
Kenjić Branislav, advokat u Zrenjaninu, određuje se za preuzimatelja advokatske kancelarije Stanisavljev Stevana, bivšeg advokata u Zrenjaninu.

UZIMA SE NA ZNANJE da je Matijević Marijana, advokat u Novom Sadu promenila prezime, koje sada glasi MATIJEVIĆ-MARIĆ.

Uzima se na znanje da su VEBER ĐORĐE i VEBER MILAN, advokati u Novom Sadu, osnovali Zajedničku advokatsku kancelariju sa sedištem u Novom Sadu, Žarka Zrenjanina 4/I, počev od 04. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SEKULIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju istupila iz Zajedničke advokatske kancelarije Subakov V. Miloša, Sekulić Snežane i Subakov S. Aleksandre, dana 01. 05. 2007. godine.
Od 01. 05. 2007. godine Sekulić Snežana nastavlja samostalno da obavlja advokatsku delatnost na adresi Maršala Tita 19-23, lokal 26, a Zajednička advokatska kancelarija Subakov V. Miloša i Subakov S. Aleksandre nastavlja sa radom na dosadašnjoj adresi.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BUKARICA RADMILA, advokat u Novom Sadu, preselila sedište svoje advokatske kancelarije u Sremske Karlovce, Stražilovska 19, počev od 05. 04. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je RUŠAI IŠTVAN, advokat u Molu, preselio sedište svoje advokatske kancelarije u Čantavir, Maršala Tita 31, počev od 16. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je OBRADOVIĆ MITAR, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Janka Veselinovića 1, počev od 05. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOV ALEKSANDAR, advokat u Bečeju, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositejeva 2, počev od 01. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MARKOV GORICA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Dositejeva 2, počev od 01. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ETINSKI VELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Jaše Ignjatovića 6, počev od 16. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KRSTIĆ DEJAN, advokat u Somboru, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Čitaonička 3, počev od 25. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je SEKULIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 19-23, lokal 26, počev od 01. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MALENICA SAVESKI NIKICA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Puškinova 26, počev od 19. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MALENICA STANIĆ GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Puškinova 26, počev od 19. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ČABARKAPA GORAN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Korzo 9/10, počev od 01. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ZAVIŠA KOVINA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Radnička 17, stan 2, počev od 07. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je MAROVIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja 82/III, stan 5, počev od 25. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je POPOV GORDANA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Tolstojeva 62, počev od 01. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je RACIĆ DRAŽEN, advokat u Subotici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Vladimira Nazora 6/II, počev od 03. 05. 2007. godine.