admin

Sa sednice Upravnog odbora 01. juna 2007

MILOJKOVIĆ NENAD, diplomirani pravnik, rođen 20. 08. 1958. godine, upisuje se 29. 05. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Pančevu, Njegoševa 1.

PELAGIĆ NEBOJŠA, diplomirani pravnik, rođen 23. 01. 1979. godine, upisuje se 01. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Železnička 26.

VIGNJEVIĆ STEVAN, diplomirani pravnik, rođen 11. 07. 1980. godine, upisuje se 07. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Futogu, Carice Milice 10.

REBIĆ MIRA, diplomirani pravnik, rođena 25. 09. 1946. godine, upisuje se 01. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Čelarevu, Sonje Marinković 25.

STUPAR IGOR, diplomirani pravnik, rođen 02. 05. 1975. godine, upisuje se 01. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kikindi, Trg srpskih dobrovoljaca 40.

MILOSAVLJEVIĆ MILUTIN, diplomirani pravnik, rođen 12. 05. 1938. godine, upisuje se 01. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Kačarevu, Maršala Tita 25.

VUČKOVIĆ ZORKA, diplomirani pravnik, rođena 01. 02. 1949. godine, upisuje se 18. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Somboru, Radomira Putnika 50.

VRSAJKOV MARIJA, diplomirani pravnik, rođena 28. 05. 1949. godine, upisuje se 11. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Ilije Birčanina 28.

VEREB JANOŠ, diplomirani pravnik, rođen 09. 04. 1944. godine, upisuje se 11. 06. 2007. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Subotici, Čapajeva 17.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELIĆ IVANA, rođena 12. 06. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MOLNAR ŽUŽA, rođena 13. 06. 1978. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Molnar Andraša, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PAPRIĆ TIJANA, rođena 26. 06. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu AMIŽIĆ RADIVOJ, rođen 03. 06. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Bajić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu PUŠARA MILAN, rođen 19. 07. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ČEGAR MILOŠ, rođen 08. 07. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Čegar Dušana, advokata u Bačkoj Palanci, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOKIĆ DANIJELA, rođena 31. 12. 1968. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marković Lazara, advokata u Pančevu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SARAVOLAC SRĐAN, rođen 14. 04. 1980. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Avramov Duška, advokata u Zrenjaninu, dana 01. 06. 2007. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VUČKOVIĆ ZORKA, advokat u Somboru sa danom 08. 06. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine EGELJA TATJANA, advokat u Novom Sadu sa danom 20. 05. 2007. godine, radi zasnivanja radnog odnosa.
Marović Željko, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VEREB JANOŠ, advokat u Subotici sa danom 01. 06. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine VRSAJKOV MARIJA, advokat u Novom Sadu sa danom 01. 06. 2007. godine, radi penzionisanja.

BRIŠE SE iz Imenika advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine NEDELJKOV ALEKSANDAR, advokatski pripravnik u Novom Sadu, na advokatsko pripravničkoj vežbi kod Karanović Nebojše, advokata u Novom Sadu, sa danom 14. 05. 2007. godine.

UZIMA SE NA ZNANJE da je PETKOVIĆ LEPOSAVA, advokat u Bačkoj Palanci, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 04. 05. 2007. godine.
Soro Milorad, advokat u Bačkoj Palanci, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je TATIĆ ČEDOMIR, advokat u Zrenjaninu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 22. 05. 2007. godine.
Golijanin Vojin, advokat u Zrenjaninu, određuje se za privremenog zamenika.

Uzima se na znanje da je DUGONJIĆ TANJA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Kalman Štanje, advokata u Novom Sadu dana 24. 05. 2007. godine, te da istu nastavlja kod Stepić Nikole, advokata u Novom Sadu dana 25. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je ILIĆ MILAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Bulevar oslobođenja, lokal 11, počev od 07. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je LUKIĆ MILOŠ, advokat u Bačkoj Palanci, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Kralja Petra I 12/I, počev od 15. 04. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je VUČKOVIĆ MARIJA, advokat u Somboru, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Beogradska 7, počev od 01. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je STANKOV SLOBODAN, advokat u Zrenjaninu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Trg republike 9/3, počev od 17. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je KANKARAŠ VUK, advokat u Vrbasu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Dr Momčila Novkovića 9, počev od 01. 06. 2007.

Uzima se na znanje da je Zajednička advokatska kancelarija Bajić Snežane, Bajić Saše i Bajić Ljubice, advokata u Novom Sadu, preseljena na adresu Jovana Boškovića 2, počev od 15. 05. 2007. godine.

Uzima se na znanje da je NONIN MARIJA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 22, počev od 01. 06. 2007. godine.