Radna grupa za oživljavanje Kluba advokata AK Vojvodine:

– Bogovac Predrag, Belić Ivana i Dražić Sanja, advokati u Novom Sadu.