Radna grupa za adaptaciju tavanskog prostora AK Vojvodine i mogućnosti proširenja:

  • predsednik Stevan Anđelić, advokat u Novom Sadu
  • članovi: Rapajić Vladeta i Radić Goran, advokati u Novom Sadu