Uroš Pajić

Radionica: “Usaglašavanje Zakona o advokaturi i podzakonskih akata sa pravnim tekovinama Evropske unije”, u sredu 19.09.2018. godine u 17:00

Poziv na radionicu