Promene sedišta

Preseljenje kancelarije

Advokat podnosi obaveštenje o preseljenju advokatske kancelarije Upravnom odboru.
U obaveštenju navodi od kog dana se preseljava i na koju adresu.
Takođe je potrebno navesti da li se menjaju podaci o telefonu ili ne.
Rešenje o preseljenju se nakon sednice Upravnog odbora dostavlja advokatu sa dopisom u kojem je navedeno koliko treba da uplati na ime troškova promene sedišta kancelarije.

Troškovi preseljenja:
Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na svojoj sednici 22. 06. 2014. godine utvrdio troškove promene sedišta advokatske kancelarije u okviru teritorije jednog naseljenog mesta u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan održavanja sednice Upravnog odbora i
– troškove promene sedišta advokatske kancelarije sa teritorije jednog naseljenog mesta na teritoriju drugog naseljenog mesta u okviru iste advokatske komore, u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan održavanja sednice Upravnog odbora.