admin

PROMENA VREDNOSTI POENA U ADVOKATSKOJ TARIFI

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici održanoj 18. januara 2012. godine doneo je odluku o izmeni vrednosti poena u Tarifi o nagradi i naknadama troškova za rad advokata.

Nova vrednost poena je 30,00 dinara.

Izmena Tarife stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije.”

02. 02. 2012. godine
Advokatska komora Vojvodine