admin

Projekat besplatne pravne pomoći u Vojvodini

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE

Dana, 14. 08. 2008. godine
NOVI SAD, Zmaj Jovina 20.

Poštovane kolege!

Imajući u vidu da su Autonomna pokrajina Vojvodine, Advokatska komora Vojvodine i Ombudsman Katalonije dana 20.decembra 2007.g. potpisali Sporazum o implementaciji “Projekta besplatne pravne pomoći u Vojvodini”, to je svaka strana, u skladu sa Projektom, preuzela određene obaveze.

Opštine uključene u Projekat,a koje su potpisale Sporazum, zainteresovane za implementiranje Službe besplatne pravne pomoći u Vojvodini, otvorile su Službe za besplatno pravno savetovanje za sve građane i počele sa radom.

To su Opštine: Ada, Bečej, Čoka, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Opovo, Odžaci, Sremski Karlovci, Žitište, Subotica, Titel i Bela Crkva.

Druga faza Projekta podrazumeva početak rada “Službe za besplatno zastupanje pred sudovima.”

Kako Projekat obuhvata teritoriju cele Vojvodine, to, u pogledu besplatnog zastupanja, isti podrazumeva otvaranje Službi za zastupanje u svim Opštinama u kojima postoji sedište Opštinskog suda ( pored Opština u kojima je, po Sporazumu, otvorena Služba i Opština koje su, po Sporazumu, posebno preuzele obavezu da sarađuju u drugoj fazi projekta koja se odnosi na zastupanje, a to su: Apatin, Bačka Topola, Beočin, Kovačica, Kovin, Pančevo, Senta, Zrenjanin, Vrbas, Novi Sad i Žabalj.

Otvaranje Službi za zastupanje nije uslovljeno postojanjem Službi za besplatno pravno savetovanje niti postojanje Službi za pravnu pomoć. U Opštinama u kojima ovakve Službe postoje, svakako će biti lakše, ali za početak rada Službi za zastupanje neophodne su dve stvari:
formiranje tročlane Komisije za zastupanje ( 1 predstavnik Opštine i dva advokata) i
formiranje liste advokata koji bi učestvovali u radu Službe za zastupanje ( pri tom, nije uslov da se učestvuje i u radu Službe za savetovanje)
Kako je Advokatska Komora Vojvodine potpisnik Sporazuma, to je i preuzela obavezu da ovaj Projekat i sprovede.

U cilju ispunjenja obaveze, neophodno je da se u svim osnovnim organizacijama (ukoliko obuhvata više Opština, u svim Opštinama u kojima je sedište opštinskog suda- bez odeljenja) formiraju Komisje za zastupanje, imenovanjem dva advokata, od kojih će jedan advokat biti odgovorno lice za rad Službe za zastupanje.

U organizacijama koje imaju Službu za savetovanje, jedan član i odgovorno lice će biti advokat koji je odgovoran i za Službu za savetovanje, radi lakše koordinacije rada. Izvršno veće Vojvodine će Opštinama proslediti dopis u kojem će tražiti imenovanje jednog lica ispred Opštine za člana komisije. U većini osnovnih organizacija advokata, do 10. jula 2008.g. formirane su komisije sa dva člana komisije i njihova imena dostavljena AK Vojvodine ili Odgovornom licu za Projekat ispred AK Vojvodine, Biljani Bjeletić advokatu iz Pančeva ( faksom na tel 013/33 25 86 ili na e- mail adresu: advbbjeletic@eunet.yu ili advokatskakomora@nadlanu.com.

Mole se Predsednici osnovnih organizacija u kojima komisije nisu formirane da to učine u najkraćem mogućem roku.

(Komisije nisu formirane u Opštinama: Alibunar, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Novi Kneževac, Sombor i Temerin, s tim da je komisiju potrebno formirati i u Beočinu i Žablju, imajući u vidu da su ove Opštine Sporazumom preuzele takvu obavezu).

Za sve informacije možete se obratiti Biljani Bjeletić na tel: 064/121 59 41.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Branislav Vulić