admin

Продужен рок за пријављивање за обуку за правосудни испит

Академија Адвокатске коморе Војводине обавештава да се пријављивање кандидата за одржавање семинара за обуку за правосудни испит адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине, продужава до попуне групе од 25 полазника.

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, или електронским путем (akvojvodine@akv.org.rs), са назнаком “за припрему правосудног испита”.

У Новом Саду, 17. 03. 2015. године
Академија Адвокатске коморе Војводине