admin

Primedbe Radne grupe AKV za praćenje propisa na Nacrt Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Dana 01. 08. 2017. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o potstupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Raspravi je prisustvovala Radna grupa za praćenje propisa AK Vojvodine. Nakon održane rasprave Radna grupa za praćenje propisa je sačinila primedbe u pisanoj formi koje se nalaze u prilogu.