Dusan Belic

Prijava za Listu advokata-pružalaca besplatne pravne pomoći

Poštovane koleginice i kolege,

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počinje da se primenjuje 01. 10. 2019.
godine.

Pozivamo sve zainteresovane koji žele da budu na Listi advokata – pružalaca besplatne pravne pomoći da se najkasnije do 25. 09. 2019. godine prijave stručnoj službi AK Vojvodine putem mejla: akvojvodine@gmail.com.

Advokatska komora Vojvodine