Dusan Belic

Pregled pojedinih odluka Upravnog odbora 29. 10. 2021. godine

IMENUJU SE za članove Veća predavača Akademije AK Vojvodine: dr Slaven Bačić, advokat u Subotici, Dejana Spasojević Ivančić, Isidora Nikolić Savin, Vladimir Đurđević i Branko Tatić, advokati u Novom Sadu.

Članovi Veća predavača Akademije AK Vojvodine će predsednika Veća predavača izabrati iz svojih redova.

Za predstavnike Sekcije Mladi advokati Vojvodine u Međunarodnoj asocijaciji mladih advokata imenuju se: Siiša Čolević, Vladimir Milić i Stefan Čuljat, advokati u Novom Sadu.

IMENUJE SE Alanović Milan, advokat u Novom Sadu, za vršioca dužnosti zamenika predsednika Disciplinskog suda AK Vojvodine, do izbora novog zamenika.

IMENUJE SE Štanjo Kalman, advokat u Novom Sadu, za vršioca dužnosti sudije Disciplinskog suda AK Vojvodine, do izbora novog sudije.

Prihvata se Predlog sporazuma o saradnji sa Advokatskom komorom Kluža iz Rumunije i odobrava se njegovo potpisivanje.