Dusan Belic

Pregled pojedinih odluka Upravnog odbora 01. 10. 2021. godine

ODOBRAVA SE kupovina govornice od klirita za potrebe AK Vojvodine u iznosu od 42.480,00 dinara, što obuhvata izradu govornice sa transportom od Beograda do Novog Sada.

USVAJA SE saopštenje Upravnog odbora AK Vojvodine od 01.10.2021. godine koje će biti dostavljeno Upravnom odboru Advokatske komore Srbije, koje glasi:

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine nalazi da su dopunski pravni stavovi Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i troškova osiguranja kredita pojačali sistemski poremećaj u vladavini prava. Ovakvo postupanje Vrhovnog kasacionog suda učvršćuje uverenje o izostanku nezavisnog sudstva i pravne sigurnosti. U predmetima koji su u toku zbog ovakvih stavova Vrhovnog kasacionog suda biće povređeno pravo na pravično suđenje kao jedno od osnovnih ljudskih prava. Posebnu sumnju u postojanje pravnih razloga za donošenje dopunskih stavova Vrhovnog kasacionog suda izaziva činjenica da su oni usledili nakon neuspelog pokušaja pogrešnopg autentičnog tumačenja Zakona o obligacionim odnosima i pokušaja izmene Zakona o parničnom postupku kojim bi se građanima uskratio adekvatan pristup sudovima i pravdi. Sa istim ciljem, mada neuspešno, prethodno su delovale izvršna i zakonodavna vlast, da bi se „uspešnost“ prepustila sudskoj vlasti, koja bi jedina morala biti imuna od sličnih motiva i uticaja. Umesto da sudska vlast bude kontrolor zakonitosti postupanja i garant pravne sigurnosti u državi ovakvim odlukama sud je stavljen u poziciju generatora pravne nesigurnosti u društvu.

Vrhovni kasacioni sud je stvorio paradoksalnu situaciju da usled nezakonoitih dopunskih stavova dođe do opravdanog nezadovoljstva građana i advokata, ali i da prvi put javni protesti budu usmereni protiv nekog sudskog stava. Sve ovo dovelo je do toga da bi sada izmena stavova ispravila konkretnu grešku, ali bi na praktičnom i principijelnom planu dodatno ugrozila vladavinu prava. Sud koji podleže pritiscima i donosi odluke motivisane vanpravnim razlozima je izgubio autoritet i osnovne odlike koje mora da ima.

Ukazujemo da ovakva situacija jasno oslikava sve slabosti pravosuđa i da se posebna pažnja mora posvetiti aktuelnim izmenama Ustava i izgradnji novog, nezavisnog sudstva u koje će građani imato poverenje.

Tražimo hitno sazivanje vanredne Skupštine Advokatske komore Srbije na kojoj će biti određeni dalji vidovi protesta, kao i održavanje protestnog okupljanja svih advokata u organizaciji Advokatske komore Srbije.

IMENUJE SE Tanja Arsić, advokat u Novom Sadu, za člana Komisije za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Vojvodine.

IMENUJE SE Goran Ilić, advokat u Novom Sadu, za člana Komisije za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Vojvodine.

IMENUJE SE Milan Stupar, advokat u Novom Sadu, za člana Komisije za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Vojvodine.

DODELJUJE SE Povelja sa plaketom Advokatske komore Vojvodine:

  1. Avramov Dušku, advokatu u Zrenjaninu
  2. Đorđević Draganu, advokatu u Zrenjaninu
  3. Stanivuković Goranu, advokatu u Novom Sadu
  4. Misirkić Đorđu, advokatu u Rumi
  5. Grbić Mladenu, advokatu u Rumi
  6. Rakić Branislavu, advokatu u Banja Luci
  7. Nikolić Dušanu, advokatu u Senti
  8. Gostiljac Viktoru, advokatu u Beogradu
  9. Tintor Jugoslavu, advokatu u Beogradu