Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 03. 09. 2021. године

Извршиће се анкетирање свих адвоката Адвокатске коморе Војводине о томе да ли желе или не желе да примају штампани примерак „Гласника“.

Ово анкетирање биће спроведено путем електронске поште.

Приликом уписивања у Именик адвоката од колега/колегиница ће се тражити да се изјасне да ли желе или не да примају штампани примерак „Гласника“.

Постојаће опција да у сваком тренутку адвокати могу да се пријаве да им се доставља штампани примерак часописа.

Одобрава се закључење Анекса уговора са „Теленором“ за постојећи „Бизнис пакет“ за период од наредне две године.

УСВАЈА СЕ предлог за измену Уговора о раду за Митровић Сандру, запослену у Огранку Адвокатске коморе Војводине у Зрењанину, тако што се у члану 7 у ставу 3 бришу речи „у Зрењанину“. У преосталом делу члан 7 остаје непромењен.

Одобравају се средства за снимање туторијала-упутства за све адвокате како да приступе е-шалтеру за добијање података из катастра, за чије сачињење ће бити ангажована стручна лица која се тиме баве.

Прикупиће се понуде за ангажовање стручног лица које ће сачинити туторијал-упутство за све адвокате како да приступе е-шалтеру за добијање података из катастра, које ће бити достављене Већу предавача Академије које је задужено за спровођење обуке адвоката.