Uroš Pajić

Predstavljanje najnovije knjige: “Dogodilo se u Ečkoj” akademika Tibora Varadija 20. mart 2019. godine (sreda) u 19,00 časova, Novi Sad

Akademija Advokatske komore Vojvodine u saradnji sa izdavačem Akademska knjiga, Novi Sad, poziva vas na predstavljanje najnovije knjige Akademika Tibora Varadija

“DOGODILO SE U EČKI”

(s mađarskog preveo: Arpad Vicko)

Predstavljanje će biti održano: 20. marta 2019. godine (sreda) u 19 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I

o knjizi će govoriti:

  • Akademik Tibor Varadi, autor knjige,
  • Prof.dr Vladimir Gvozden, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

Izvod iz recenzije knjige Dragana Velikića

“Dogodilo se u Ečki” treća je knjiga Tibora Varadija nastala na osnovu spisa iz porodične advokatske kancelarije osnovane krajem 19. veka. Sa prethodne dve – Spisi i ljudi i Put u juče ‒ čini jedinstvenu trilogiju u kojoj se dodiruje i pretapa svet sudskih akata i svet književnosti.

Nigde kao u advokatskoj arhivi ne može se bolje osetiti duh jedne epohe, njeno gašenje i dolazak novog doba. Tu se ukršta Istorija sa velikim “I”, i pojedinačne, privatne istorije sa malim “i”. Izdvajanjem određenih detalja i njihovim međusobnim povezivanjem, otkriva se kontekst. A bez konteksta, nemoguće je razumeti prošlost.

Pravnik Varadi u službi pisca Varadija, ispisuje uzbudljiv istorijat plemićke porodice Lazar – Harnonkur – Palavičini, prateći kroz sudske predmete živote nekoliko generacija. Više od pola veka, vlasnici imanja u Ečki, ali i oni koji su na imanju živeli, bili su klijenti advokatske kancelarije Varadi, koja ih je zastupala u preko sto sudskih sporova. Jedan ljubavni slučaj sa imanja u Ečki stigao je čak i na naslovnice svetske štampe.

“Šta se tačno događalo u dvorcu i u njegovoj okolini, sad već niko ne zna”, beleži autor na početku knjige. “Ali neki detalji ostavili su za sobom tragove. I ti detalji se često mogu povezati. Iz sudskih spisa sad se već može videti i da su grofovi, njihovi gosti, salaški radnici, upravnici imanja, zakupci, poslovođe, dvorkinje, kuvarice, zapravo počinili romane.”

Dogodilo se u Ečki dokumentarni je roman par excellence!

Zahvaljujući nevidljivom prevodu Vicka Arpada, i ovu Varadijevu knjigu čitamo u originalu.