Uroš Pajić

Pravno normiranje opštih i izrada pojedinačnih pravnih akata

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu na temu: “Pravno normiranje opštih i izrada pojedinačnih pravnih akata”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa veštinama za pripremu nacrta i predloga opših i pojedinačnih akata, kao i za primenu jezičkih i nomotehničkih pravila u pripremi akata

Tribina će biti održana:

07. februara 2024. godine (sreda) u 19 sati

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

Uvodničari:

Tijana Pavlov, v.d. pomoćnica Pokrajinskog sekretara za propise u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i sertifikovani predavač Nacionalne Akademije za javnu upravu

Moderator:
dr Tanja Vicković Ramač, advokat u Novom Sadu