Uroš Pajić

Правно нормирање општих и израда појединачних правних аката

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину на тему: “Правно нормирање општих и израда појединачних правних аката”

Циљ трибине је упознавање чланства АКВ и стручне јавности са вештинама за припрему нацрта и предлога опших и појединачних аката, као и за примену језичких и номотехничких правила у припреми аката

Трибина ће бити одржана:

07. фебруара 2024. године (среда) у 19 сати

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

Уводничари:

Тијана Павлов, в.д. помоћница Покрајинског секретара за прописе у Покрајинском секретаријату за образовање прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и сертификовани предавач Националне Академије за јавну управу

Модератор:
др Тања Вицковић Рамач, адвокат у Новом Саду