admin

Poziv za upis na Seminar obuke advokatskih pripravnika za pravosudni ispit

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavljuje POZIV ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Akademija Advokatske komore Vojvodine objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, u skladu sa Planom i programom obuke za pravosudni ispit koji je donelo Veće predavača i sa rasporedom časova koji će će utvrditi Dekan Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 15. maj 2016. godine.

Kandidati se prijavljuju elektronskim putem na adresu akvojvodine@akv.org.rs, sa naznakom “za pripremu pravosudnog ispita”.

Nakon formiranja grupe od 25 polaznika, biće određen datum početka obuke.

Akademija Advokatske komore Vojvodine