Uroš Pajić

Poziv za sednicu Upravnog odbora AK Vojvodine za 01.12.2023. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 42. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

 

01. decembar 2023. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

 

Predlažem sledeći

 

DNEVNI    RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog

odbora (materijal u prilogu)

 1. Usvajanje Odluka sa 45. elektronske sednice UO AKV od 31.10.2023. godine i 46. elektronske sednice UO AKV od 06.11.2023. godine.
 2. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 3. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 4. Finansijski izveštaj stručne službe
 5. Predlog plana rada Akademije AK Vojvodine za 2024. god.
 6. Predlozi Glasnika AK Vojvodine
 7. Proširenje Komisije za međunarodne veze AK Vojvodine
 8. Zasnivanje radnog odnosa sa Borđoški Milanom na neodređeno vreme na radno mesto “Rukovodilac stručne službe AK Vojvodine”
 9. Ponuda za interfon D-IMPEKS
 10. Punuda za izvođenje električarskih radova – Klub advokata AKV
 11. Ponuda za izvođenje molersko/gipsarskih radova – Klub advokata AKV
 12. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 13. Razno

 

Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.