Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 31. 01. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

31. januar 2020. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/I.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Usvajanje Izveštaja o radu Uređivačkog odbora “Glasnika” za 2019. godinu, usvajanje Plana rada Uređivačkog odbora “Glasnika” za 2020. godinu i izbor Izdavačkog saveta “Glasnika”
  (predlog: dr Slaven Bačić, dr Enike Veg, Milan Dobrosavljev, Miroslav Zdjelar, Slobodan Beljanski)
 6. Ponuda za sređivanje bibliotečkog fonda AK Vojvodine (materijal u prilogu)
 7. Odluka o visini donacije Okružnom zatvoru u Novom Sadu
 8. Izbor članova Komisije za ljudska i manjinska prava i sprovođenje odluke o pro bono zastupanju uzbunjivača (materijal u prilogu)
 9. Predlog članova Radne grupe AK Srbije za praćenje primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; Eventualni predlozi za izmenu Tarife (materijal u prilogu)
 10. Predlog Ogranka AKV u Novom Sadu o zapošljavanju lica u AKV za tehničke poslove (materijal u prilogu)
 11. Zahtev Batinić Snežane iz Bečeja (materijal u prilogu)
 12. Finansijski izveštaj stručne službe
 13. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 14. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.